Se innslag om denne saken fra btv

Drevland vil nå ha en gjennomgang av kommunens karanteneregler. Bakgrunnen er at prosjektlederen for kjøkkenreformen i Bergen kommune, Håkon R. Gjelsvik, nå jobber som administrerende direktør i Multi Transporten Norge. Selskapet vant anbudet om å kjøre ut maten til byens eldre, både til institusjonene og de hjemmeboende.

I kommunejobben sin var Gjelsvik sentral i arbeidet med reformen, og jobbet blant annet med anbudskontrakten om transporten, som hans nye arbeidsgiver altså vant.

Han jobber fremdeles i kommunen og har kun permisjon. Den varer fra 1. januar 2005 og til 1. mai 2006.

Skriver brev til «seg selv»

I et brev til arbeidsgiveren han nå har permisjon fra, Byrådsavdeling for helse og omsorg, ber Gjelsvik om forhandlinger for å få justert opp prisen på Multi Transportens tjenester. Det er et synkende antall hjemmeboende eldre som ønsker å benytte seg av kommunens matproduksjon, og bare rundt halvparten av det analysene tilsa. Følgelig har Multi Transporten Norge lavere inntekter enn forespeilet.

Gjelsvik bekrefter at han selv var med på å utforme vilkårene i anbudsrunden, men synes ikke det er det er grunn til å stille spørsmål ved egen habilitet i saken.

— Det har jeg for så vidt ingen kommentarer til. Jeg ser ingen habilitetsspørsmål i forhold til dette, sier Gjelsvik.

Det gjør derimot byråd for helse og omsorg, Trude Drevland. Hun visste om Gjelsviks nye jobb, men sier at hun og kommunen ikke hadde hjemmel for å nekte permisjon.

— Men at man skriver brev omtrent til seg selv, med visse krav, det finner jeg i beste fall meget forunderlig, sier Drevland. Krever opprydning

Med bakgrunn i denne saken tok derfor Drevland opp problemstillingen på gårsdagens byrådskonferanse, fordi hun mener at saken avdekker et hull i regelverket.

— Jeg har bedt om at vi ser på lovhjemmel for å innføre strengere regler for karantene i Bergen kommune. Jeg er veldig klar på at en del forunderlige sammenblandinger av roller har skjedd i denne saken og jeg vil unngå at det skjer i fremtiden.

— Hvilke karanteneregler gjelder i dag?

— Det finnes for personer som ønsker å starte egne selskaper. Men ikke innenfor denne siden av problemstillingen. Det ser vi på nå ved kommuneadvokaten.

Bakgrunnen en fordel

Ifølge Håkon Gjelsvik er han ansatt i Multi Transporten Norge AS og jobber ikke for dem som selvstendig næringsdrivende.

— Det har ikke vært noen i kommunen som har stilt spørsmål ved dette, sier Gjelsvik.

— Tjener du bedre hos Multi Transporten enn i Bergen kommune?

— Ja.

Gjelsvik mener at hans bakgrunn fra arbeidet med kjøkkenreformen tvert om kan være en fordel.

— Jeg sitter inne med en del bakgrunnsstoff og kompetanse fra feltet som gjør at det totalt sett kanskje er gunstig for Bergen kommune også.

Les mer om denne saken i tirsdagens BT.

TJENER MER: Håkon Gjelsvik innrømmer at han tjener bedre på å jobbe for et privat firma som er tilgodesett på grunn av kjøkkenreformen, enn han gjør som kommunalt ansatt. Etter å ha vært kommunens prosjektleder for kjøkkenreformen, har han nå permisjon for å jobbe for firmaet som vant transportanbudet i forbindelse med reformen. FOTO: BTV