Konfliktene i kommunerevisjonen har vedvart i mange år. Nå har saken toppet seg.

Bakgrunnen er en rapport som det eksterne konsulentfirmaet Optimas leverte for rundt tre uker siden. Rapporten er basert på en detaljert kartlegging av arbeidsmiljøet i kommunerevisjonen. Samtlige ansatte ble intervjuet av organisasjonspsykolog.

Ledere forsvant

Kun en liten gruppe på rådhuset har lest rapporten, men innholdet skal ha vært nedslående og anbefalingene fra konsulentselskapet var også drastiske.

Blant punktene var å fristille kommunerevisor Ole Hopperstad, samt hans nærmeste rådgiver i ledelsen.

Da rapportens konklusjoner ble kjent, valgte Hopperstad å stille sin plass til disposisjon. Det skal ha skjedd for halvannen uke siden.

– Jeg kommenterer aldri noe om kommunerevisjonen. Det overlater jeg til kontrollutvalgets leder, sier Hopperstad, som heller ikke ønsker å si noe om sin rolle.

At Hopperstad er fristilt betyr ikke at han er sluttet i kommunen, han har kun sluttet som leder.

At det har vært store problemer med arbeidsmiljøet i kommunerevisjonen har lenge vært kjent i det politiske miljøet. Det bekrefter en rekke kilder BT har snakket med.

De siste årene har det vært voldsomme utskiftninger i organisasjonen. Når Hopperstad nå trer til side, er det totalt fire ledere som har hatt ansvar for revisjonen på like mange år. I samme periode har minst seks personer besatt de to stillingene som seksjonsledere.

Kalt inn til hastemøte

Etter det BT erfarer er problemene på flere ulike nivåer. Selv om kommunerevisjonen kun teller 23 ansatte er det flere miljøer med til dels helt motstridende interesser og meninger. Samarbeidsklimaet mellom ansatte og ledelsen har også vært svært problematisk.

Hopperstad, skal etter det BT erfarer ha prøvd å endre etaten, men har møtt voldsom motstand. De faglige uenighetene har etter hvert også utviklet seg til sterke personkonflikter.

Forretningsutvalget i kommunen, hvor alle gruppelederne i bystyret sitter, ble først informert om utviklingen forrige torsdag. Da ble det kalt inn til hastemøte. Utvalgets medlemmer fikk ikke se selve rapporten, fordi den inneholder sensitive personopplysninger. Forretningsutvalget ga tilslutning til at ordfører Gunnar Bakke og bystyredirektør Roar Kristiansen fikk ansvar for den videre oppfølgingen av saken.

Men i møteprotokollen kommer det klart frem at konflikten også kan være den endelige spikeren i kisten for hele kommunerevisjonen. Også tidligere har det vært krefter i det politiske miljøet som har ønsket å anbudsutsette revisjonsoppgavene i kommunen.

Tror på løsning

Forretningsutvalget har nå bedt om å få fremlagt en sak om kommunerevisjonens fremtid. Basert på anbefalingene i rapporten, skal en vurdere om den kommunale revisjonen skal avvikles. Saken skal behandles allerede under bystyrets møte i desember.

Konserntillitsvalgt for Akademikerne, Carl Otto Holmedal har vært involvert i saken, og har også lest rapporten. Han ønsker ikke å kommentere saken i detalj nå.

–Jeg har tiltro til at arbeidsgiver klarer å finne en løsning, er Holmefjords kommentar.

Geir Steinar Dale (Ap) var leder i kontrollutvalget i forrige periode, og har derfor inngående kjennskap til kommunerevisjonen. At problemene ikke er blitt løst, mener han ikke kan tilskrives ledelsen alene.

– Det var problemer som en har prøvd å håndtere. Mitt inntrykk er at Hopperstad har gjort en skikkelig jobb for å prøve å finne løsninger, sier Dale.