Nærmere 2300 ansatte tas ut i streik i kommunene i Hordaland dersom det ikke blir enighet mellom partene natt til 24. mai.

I Bergen tar Norsk Kommuneforbund ut 1100 ansatte. De aller fleste jobber i såkalte administrative funksjoner. I praksis stopper hele den kommunale papirmøllen så lenge en eventuell streik varer. Parkeringsbetjentene tas også ut i streik, og dermed rammes kommunens inntekter.

Rammer eldreomsorgen

I Bergen tas også 245 hjelpepleiere ut i streik. Det er 30 prosent av medlemmen til Norsk Helse— og Sosialforbund i Bergen.

— En eventuell streik vil måtte ramme eldreomsorgen, sier leder for Helse- og Sosialforbundet i Hordaland, Lillian Eriksen.

Barnehager stenger

Utdanningsforbundet tar ut 240 medlemmer. Viktigst for publikum er at alle barnehager i bydelen Fana, Årstad, Laksevåg og Åsane trolig må stenges.

I Fana og Årstad jobber også de fleste av de 56 sykepleierne som tas ut i streik. Blant annet vil helsestasjonene i de to bydelene stenges. I Årstad må også sosialkontoret stenge fordi Fellesorganisasjonen har varslet plassoppsigelse for alle sine medlemmer ved kontoret.

Streik over halve Hordaland

De fem forbundene har samordnet sine streikevarsel. Foruten Bergen rammes Lindås, Askøy, Os, Stord, Ulvik, Ullensvang og Odda. Også fylkeskommunen rammes. Her tas alle Kommuneforbundets medlemmer i sentraladministrasjonen ut i streik med unntak av fylkesrådmannen.

Og som en liten kuriositet. Maskinistforbundet har tatt ut 11 maskinister i BiR, og da vil bosset hope seg opp i Rådalen fordi forbrenningsanlegget må slås av.