GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.noDermed er snart seks kommuner i Hordaland havnet i dette registeret. Voss og Kvinnherad er allerede i registeret.* Lindås kommune hadde et underskudd på regnskapet i 1999 på 7,6 millioner kroner. Det er ikke vedtatt å dekke underskuddet inn i 2001-budsjettet.* Austevoll kommunes underskudd er på 11,3 millioner kroner. Ikke dekket inn i 2001-budsjettet.* Fusa kommunes underskudd på 3,0 millioner i 1999 er ikke dekket inn i 2001-budsjettet.* Etne kommunes underskudd på 0,8 millioner kroner er ikke dekket inn i 2001-budsjettet. — Kommunene er havnet i registeret for at fylkesmannen skal kunne bruke mer tid på å veilede kommuner med en vanskelig økonomi, sier fylkesmann Svein Alsaker.Han avdramatiserer betydningen av å havne i et slikt register.- Kommunene må riktignok varsle sine kreditorer og leverandører om at de er i registeret. Men tilsynet disse kommunene underlegges er det samme alle andre kommuner var underlagt inntil årsskiftet, sier fylkesmann Svein Alsaker.Fylkesmannen mener hordalandskommunene økonomisk kommer ganske godt ut. Kommunene har lavere underskudd enn landsgjennomsnittet, og et stort flertall av kommunene i fylket har en sunn økonomi med balanse mellom inntekter og utgifter.