— Regionen har lang tradisjon for samarbeid, slo formannen i Regionrådet for Nordhordland, Radøy-ordføreren Olav Steinar Namtvedt, fast under kontraktsundertegningen med Telenor i går at

Fra årsskiftet vil alle de seks kommunehusene være bundet sammen i et solid bredbåndsnett. Et nett som gjør arbeids- og oppgavefordeling i regionen til en utfordring. Foruten kapasitet til å flytte data effektivt kommunene imellom er videooverføringer til opplæring, intern telefoni og felles internettløsninger mulige prosjekter som skal vurderes.

— Om tre måneder er jeg spent på å se hvilke løsninger for praktisk utnyttelse og samarbeidsprosjekter rådmannsgruppen vil legge frem, sa Namtvedt.

— Når vi gjør dette er det fordi vi vet at vi kan få til bedre tjenester, og effektivisere arbeidet med å knytte kommuneadministrasjonene sammen i ett stort datanettverk. Skulle vi bare erstatte dagens internett og e-post så blir ikke det nye nettet lønnsomt. Dette er en investering som skal brukes, slo han fast.

Ligger langt fremme

Salgsdirektør Janne Natvik fra Telenor Business Solutions legger ikke skjul på Telenor har lært mye i prosessen som førte frem til kontrakt med de seks kommunene.

— De har gitt oss mye kunnskap om praktisk samarbeid. Foruten at regionen er svært tidlig ute med å inngå en avtale om et datanett, som gjør det mulig å arbeide sammen om felles løsninger, så er kommunene tydelig svært langt fremme når det gjelder å planlegge konkrete prosjekter der det nye nettet virkelig kan utnyttes. Det blir spennende å følge med, sier Natvik til Bergens Tidende.

Hun berømmer også regionens perspektiv ved at de har trukket inn en forsert utbygging av 14 nye sentraler som utstyres for å kunne tilby ADSL - eller andre bredbåndløsninger til 5000 nye husstander og bedrifter i regionen.

— De har et riktig perspektiv på denne utviklingen, mener hun.

Klart i løpet av året

Det nye kommunale datanettet skal være i drift allerede fra første januar. Da skal rådmennene i de involverte kommunene, Meland, Masfjorden, Austrheim, Lindås, Radøy og Fedje, ha forslag til praktisk bruk klar. Effektivisering og tjenestedeling er samarbeidsformer som skal sikre kommunene mot sammenslåingsspøkelset.

Avtalen med Telenor innebærer at de seks kommunene til sammen investerer ca. to millioner kroner i den nye infrastrukturen.

Et viktig punkt i forhandlingene med Telenor har vært forsert utbygging av fiber til 14 nye telefonsentraler som gir regionen med Gulen totalt 19 tilknytningspunkter for bredbånd gjennom det vanlige telefonnettet. Disse bygges i høst og til neste år.

LENKET SAMMEN: Fra venstre Johnny Gjerstad fra Telenor Region Vest som lenker sammen varaordfører Audun Stussdal fra Lindås, ordfører Olav Steinar Namtvedt fra Radøy, ordfører Rolf Sandstad fra Austrheim, ordfører Erling Valderhaug fra Fedje ordfører i Masfjorden Helge Haukeland og ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik fra Meland. I går ble det undertegnet en kontrakt om felles bredbånd som "lenker" kommuneadministrasjonene sammen.<br/>Foto: EINAR H.G. SPANG