Også fra Askøybrua er det et kjent problem at mange begår selvmord ved å hoppe fra broen. Til tross for massiv kritikk har Statens vegvesen valgt å beholde de 130 centimeter høye gjerdene. Mange tror at forekomsten av selvmord ville vært lavere dersom gjerdene hadde vært høyere. Enkelte spontane selvmord kunne da vært unngått, mener forkjemperne for høyere gjerder.

— Vi holder på å undersøke hva som er blitt gjort i Fredrikstad og håper å kunne overføre de samme argumentene til Askøybrua, sier Redisch Carlsen.

— Loven er tydelig på at vi kan komme med slike påbud. Kommunehelseloven sier at man kan pålegge retting der det er forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Påbudet kan gis til privatpersoner, firma og offentlige instanser, sier kommuneoverlege i Fredrikstad, Svein Rønsen som måtte kjempe en lang kamp med Statens vegvesen før påbudet ble godtatt.

De nye gjerdene forventes å være på plass i løpet av høsten.

Aktuelt for Sotrabrua

Kommuneoverlegen på Askøy håper å få støtte fra politikerne og kommer derfor til å be komiteen for helse- og sosialsaker om å vurdere saken. Vikarierende kommunelege 1 i Fjell kommune, Stig Guntveit er positiv til høyere gjerder også på Sotrabrua.

— Vi kjenner til at det har vært flere selvmord på Sotrabrua. Høyere gjerder er et tiltak som øker vanskelighetsgraden og kan redusere forekomsten av selvmord. Det vil også ta lengre tid å gjennomføre selvmordsforsøket, og publikum får bedre tid til å forhindre en slik tragedie, tror Guntveit.

Han kjenner ikke til at Fjell kommune har tatt initiativ for å få høyere gjerder på Sotrabrua, men utelukker ikke at det kan bli aktuelt å gjøre det.

Støtte fra Bergen

Bergens kommuneoverlege uttrykker også en positiv holdning til å bekjempe selvmord fra broer.

— Vi vil støtte slike initiativ dersom selvmord fra disse broene viser seg å være et hyppig problem, sier kommuneoverlege i Bergen, Harald Aasen.