Her viser vi noen av planene som plansjef Mette Svanes i Bergen kommune viste frem på møtet i kultursalen i Åsane.

Plansjen i toppen av bildet viser kommunedelplanen for Åsane som ble vedtatt i 2006 (trykk på knappen over bildet for å se større versjon). Delplanen er fremdeles utgangspunktet til kommunen når prosjekter i Åsane skal bygges ut og planlegges, men en del ting har endret seg siden planen ble vedtatt.

Svanes sier det slik:

— Kartet er statisk, men virkeligheten endrer seg. På kartet mangler blant annet planene for nye Ikea og en del endringer i veinettet.

Men planen viser likevel hvordan ulike områder i Åsane er planlagt brukt. Kommunedeplanen er inndelt i ulike farger, og fargene har følgende planlagte bruksområder:

Lys grønn: Landbruk, natur- og friluftsområde (LNF); her er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. LNF-området på kartet har imidlertid blitt innskrenket med Ikeas planer om bygging i området. Området rundt Mellingen er en særskilt forsterkning av LNF-kategorien og har status som viktig kulturlandskap.

Blått: Næringsområder, primært til industri- og lagerbygg. I de skraverte områdene har kommuen gitt tillatelse til å drive plasskrevende handelsvirksomhet, som møbelbutikker.

Rød: Offentlige områder, som kirker, skole, barnehage og sykehjem.

Lysegule: Nye områder for utbygging av boliger. Ulset vest er planlagt med 500 nye boliger, mens det i området Ulset nord er kommet boliger tilknyttet nytt sykehjem.

Sterk grønn: friluftsområder og friområder. Områder merket "I" er tilrettelagte områder, som idrettsanlegg, mens "F" er rene friområder som brukes til lek og parkopphold.

Brun: både de lyse og mørke brune områdene er senterområder og brukes til en blanding av næringsvirksomheter.

Lyserødt: Nye områder til offentlig bruk. I kommunedelplanen for Åsane gjelder dette utvidelse av gravplasser.

KOMMUNEDELPLANEN: Slik ser kommunedelplanen for Åsane fra 2006 ut. Noen endringer er blitt gjort, men dette er fremdeles utgangspunktet for hvordan Åsane skal utvikles.
Bergen kommune