KARI PEDERSEN

Alt til høsten sendes sendes alt veivedlikeholdet ut på anbud. Arbeidsoppgaver for i alt 36 millioner kroner. Vintervedlikeholdet, et budsjett på 18 millioner, følger året etter.

Til høsten skal også driftene av parkene i Årstad og Åsane ut på anbud, sammen med de kommunale skogene.

Parkene i resten av byen følger i to omganger. Finalen går høsten 2007 med konkurranseutsetting av den grønne akse fra biblioteket til Den Nationale Scene. Da er parkoppgaver verdt over 20 millioner ute i markedet.

Byrådet vedtar dette onsdag — uten å sende saken videre til bystyret. Flertallet der har gitt byrådet vide fullmakter.

- Burde ventet

Hovedtillitsvalgt Trond Hjelmeland for Det Norske Maskinistforbund reagerer på at byrådet starter konkurranseutsettingen før Bydrift Bergen KF er etablert som aksjeselskap. Planen er at det skal skje fra årsskiftet.

Det er Bydrifts 212 ansatte som vedlikeholder parker og veier i dag.

— Vanlig praksis i slike A/S-ifiseringer innen det offentlige er at det nye selskapet får med seg en portefølje av arbeid de første årene. Her skal vi planlegge overgangen til aksjeselskap uten en gang å vite hvilke arbeidsoppgaver selskapet skal ha, sier Hjelmeland.

Vil overføre folk

Private selskaper som eventuelt vinner anbudene, kan få overført ansatte fra Bydrift, skriver byråd Lisbeth Iversen.

Hjelmeland varsler kamp mot eventuelle virksomhetsoverføringer.

— Det første som ryker da er pensjonen. Etter et år utløper tariffavtalen.

Byrådet vil nemlig ikke kreve at firma som deltar i anbudene har pensjonsavtale for sine ansatte. Etter pensjonsforliket blir det likevel obligatorisk tjenestepensjon for alle, argumenterer byråden.

Heller ikke er det satt krav til tariffavtale.

- Dette skal vi vinne

Geir Hagebø, tillitsvalgt for Fagforbundet, sier at det er delte meninger i selskapet om konkurranseutsettingen:

— Holdningen er likevel at dette skal vi ut og vinne, sier Hagebø.

Grønn avdeling er selv begynt å konkurrere om arbeidsoppgaver i privat sektor og har blant annet overtatt vedlikeholdet av et borettslag i Arna. Når skolene ikke ser seg råd til å få stelt plenene sine, må kommunens parkansatte finne seg annet arbeid.