— Vi vet ikke hvor mange kjøletårn som finnes på Askøy. Jeg kommer nettopp fra et møte med Teknisk etat der vi har prøvd å skaffe oss oversikt, sier Arne Dale som er overingeniør i Avdeling for miljørettet helsevern i Askøy kommune.

Han er innstilt på å bruke de neste dagene på å få laget et register over innretningene.

— Jeg var rett og slett ikke klar over at vi hadde noe sånt. Det er helt klart at vi må samle inn mer informasjon, sier Dale.

Sartor senter sjekket

Han vil nå bruke lokale medier for å få kontakt med eventuelle eiere.

— De nærmeste dagene kommer vi til å rykke inn annonser. Jeg håper at de som har informasjon gir oss beskjed, sier Dale.

Heller ikke Fjell kommune har kontroll over kjøletårn som kan spre legionellasmitte.

— Vi har vært i kontakt med Sartor senter og sjekket at innretningen der ikke utgjør noen fare. Men vi har ennå ikke full oversikt over hva som eventuelt finnes andre steder, sier helsesjef Terje Handal.

Må gi svar innen en uke

Flere andre kommuner Bergens Tidende var i kontakt med i går manglet informasjon om lokale kjøletårn. Noen visste heller ikke at det var deres oppgave å ha tilsyn med disse. Selv om de fleste kjøletårnene er eid av private aktører, er kommunene pålagt å passe på at driften er forsvarlig.

— Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med det eieren av kjøletårnene foretar seg, sier direktør i Helsetilsynet, Lars E. Hanssen.

I et brev som denne uken sendes ut til alle landets kommuner, understreker Helsetilsynet dette ansvaret. Kommunene må innen en uke gi beskjed om de har oversikten over alle lokale innretninger som kan spre legionellasmitte. Dersom svaret er nei, krever Helsetilsynet en plan for videre kartlegging innen den samme fristen.