Konsekvensen av et slikt forslag vil kunne bli store forskjeller i skattenivå fra kommune til kommune, og store forskjeller i det kommunale tjenestetilbudet.

— Vi snakker her om å ta makten fra kommunalminister Erna Solberg og gi den tilbake til folket, sier Gunn-Vivian Eide.

Det var under fylkesårsmøte til Hordaland Venstre i Rosendal i helgen, at den tidligere kommunalråden fra Bergen fremmet det radikale forslaget, gjennom en innstilling fra et såkalt lokaldemokratiutvalg.

Kan love i hytt og vær

Vi står foran en kommunevalgkamp hvor partiene kan overgå hverandre i sine satsinger, uten at deres løfter får noen konsekvenser, så lenge det er staten som bestemmer hele inntektssiden.

«Dette får kommunene til å ligne mer og mer på strømlinjeformede tjenesteleverandører for nasjonalt vedtatte regler og retningslinjer, uten egen bestemmelsesrett. Kommunene skal ikke ende opp som gisler for nasjonal detaljplanlegging», heter det fra innstillingen.

Medisin mot apati

Gunn-Vivian Eide tror en slik makt til det lokale folkestyret er den riktige medisin mot økende apati, avmaktsfølelse, politikerforakt, giddaløshet og overdreven TV-glaning, som hun uttrykte det.

— Hvis stortingspolitikerne er ansvarlige nok til å bestemme statens inntekter gjennom skatte- og avgiftspolitikken, er det vel ikke noe i veien for at kommunepolitikerne også skulle klare det. Velgerne vil jo uansett være korrektivet her.

— Hva med kommuneøkonomien hvis det blir sterk konkurranse om å ha den laveste skatten for å tiltrekke seg skattytere?

Emigranter fra Sotra

— Jeg tror ikke det blir de store mengder med skatteemigranter fra Sotra til Bergen eller omvendt. Men det er klart at vi må akseptere forskjeller mellom kommuner som prioriterer lav skatt, og de som prioriterer det kommunale tjenestetilbudet.

Hun innser at den største motstanden vil komme fra Stortinget og sosialøkonomer som vil ha problemer med å akseptere at man ikke kan finstyre makroøkonomien på samme måten med et slikt system.

I Rosendal møtte forslaget stort sett begeistring. Neste hinder blir partiets landsmøte i Stavanger i vår.