Finn Markussen, overlege ved Helsevernetaten, har sett rapporten fra Anticimex.

— Dette er et uttrykk for en helserisiko, særlig for personer som har astma eller allergi fra før, sier han.

En juridisk gråsone gjør det likevel vanskelig for kommunen å pålegge huseieren å gjøre utbedringer. Helsevernetatens rolle i slike saker er oftest som rådgiver. Markussen åpner likevel for at kommunehelseloven kan komme til nytte i dette tilfellet.

— Vi har ikke konkludert om vi skal gi råd eller forsøke oss på et vedtak denne gangen.

Han forteller at kommunen avventer opplysninger fra Rosa Karin Wigelands fastlegen, som vil klargjøre sannsynligheten for at sykdommen kan relateres til inneklimaproblemer.

Stig Høisæther, lederen i Leieboerforeningen, råder huseier til å kapitulere.

— Når et firma har avdekket høye verdier av muggsopp, er dette et fellende bevis, sier Høisæther.

— Det er utrolig at huseieren kan ta så lett på dette. Det virker som om han er mer opptatt av husleien enn å få fjernet problemet, sier Høisæther.

Han anbefaler alle leieboere å melde fra til utleier skriftlig straks de oppdager muggsopp. Ifølge Høisæther kan leietaker kreve at huseier retter mangler.

— Blir det ikke gjort, kan man holde tilbake leien til det skjer noe. Man kan også kreve erstatning for ødelagt helse og verdier, sier han.