TOR LEIF PEDERSEN tor.pedersen@bt.no

Den smale viken i Søndre Drotningsvik ligger i dag som en koselig idyll. Inntil sist søndag gjorde den ikke det. For da gikk et 30-talls beboere – barn og voksne — i nærmiljøet løs på de uhorvelige bossmengdene på stranden og i terrenget rundt. De fjernet skrotet som har samlet seg opp i årenes løp. Ikke mindre enn 30 plastsekker med boss og en stor mengde annet skrot ble resultatet av dugnadsinnsatsen. Så langt var alt vel.

Problemet begynte da beboerne ville ha bosset kjørt bort. Bergen kommune og det kommunalt eide Bergen Tomteselskap er blant grunneierne i viken. Derfor tenkte beboerne at det måtte gå an å få noen i kommunen til å hente bosset og kjøre det bort. Men den gang ei.

Runddans i byråkratiet Eva Holmesland forteller til Bergens Tidende at hun opplevde å måtte gå en omfattende telefonrunde rundt om i det kommunale byråkratiet. Alle hun snakket med fraskrev seg ansvar.

– Vi ringte grønn avdeling i kommunen. De kunne ikke hjelpe, sier hun.

– Jeg ble sendt videre til Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR). Heller ikke BIR kunne ta seg av bosset.

– Så ringte jeg til bydelsadministrasjonen i Laksevåg. Etter en langdryg runddans i denne avdelingen, måtte jeg konstatere at heller ingen der ville ta ansvar. Jeg ble anbefalt å ringe Ren Bergen.

– Denne avdelingen har ikke anledning til å ta seg av boss på utsiden av bompengeringen. Jeg ble rådet til å ringe Bergen og Omland Friluftsråd. Det gjorde jeg, og da ble problemet løst.

- Ansvarsfraskrivelse - Jeg reagerer på ansvarsfraskrivelsen og at ingen i kommunen kunne skjære gjennom og ta en avgjørelse om å fjerne bosset. Det er ikke vi som eier stedet og det er ikke vårt boss. Kommunen er en av grunneierne og burde ha ansvar for skrotet, sier Eva Holmesland.

Administrativ leder Åge A. Landro i Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) sier til BT at denne viken ikke er et friluftsområde. Dermed er rydding der heller ikke BOFs ansvar.

Gjorde unntak – Da vi hørte beboernes fortvilelse over den byråkratiske ansvarsfraskrivelsen i kommunen, bestemte vi oss for å gjøre et unntak. Vi sendte to mann av gårde med en av våre lastebiler. De hentet bosset – et helt lastebillass – og kjørte det til Rådalen. Der måtte vi betale 1500 kroner for å bli kvitt skrotet, forteller Åge A. Landro.

Driftsleder Arne Jakobsen i Ren Bergen sier at hans avdeling ikke har ansvar for å fjerne boss utenfor bompengeringen.

– Burde gjort forhåndsavtale – Beboerne burde på forhånd avtalt med bydelsadministrasjonen at noen derfra burde ta ansvar for å hente bosset. Kommunen burde strekke seg langt for å hjelpe publikum i slike saker. At det ikke skjer, oppmuntrer ikke akkurat folk til egeninnsats som dette. Jeg vil gi ros til BOF for at de tok seg av bosset, sier Arne Jakobsen.

ANSVARSBEVISST. Bergen og Omland Friluftsråd stilte med lastebil og to mann – Oddmund Dingen (på lasteplanet) og Tim Igelkjøn (med ryggen til). Beboerne er representert ved fra venstre Erlend Tonning, Trond Gustavsen og Eva Holmesland. FOTO: ARNE NILSEN