• Kommunen skal ta et krafttak for å yte publikum bedre service. Opplevelsen til beboerne i Drotningsvik bør ikke gjenta seg.

TOR LEIF PEDERSEN tor.pedersen@bt.no

Informasjonskonsulent Rune Jenssen i byrådsavdeling tekniske tjenester i Bergen kommune sier dette til Bergens Tidende. etter gårsdagens reportasje der beboere i Drotningsvik fortalte at de forgjeves hadde bedt kommunen om hjelp til å bli kvitt et lastebillass med boss og skrot. Til overmål var bosset og skrotet samlet inn på en delvis kommunalt eiet eiendom i Søndre Drotningsvik. Skal ha skikkelig svar — Hovedregelen i Bergen kommune er at den første som får en telefon fra publikum skal sette vedkommende over til den siste, sier Jensen. - Det betyr at den som mottar telefonhenvendelsen skal bestrebe seg på å finne ut hvem som kan gi innringeren hjelp. Telefonen skal så settes over til rette vedkommende, forteller Jenssen. - Jeg kan ikke love at vi uansett skal betale utgiftene med å kvitte seg med boss etter innsamlinger. Men jeg kan love at vi skal bestrebe oss på å gi folk et skikkelig svar når de ringer til oss. Av reportasjen går det frem at vedkommende ble sendt videre til for mange uten at noen klarte å gi innringeren rett adresse for sin henvendelse, sier Jensen. Ring vaktsentralen - Hva er rett adresse?- Uten at det skal oppfattes som kritikk, mener jeg det var bydelsadministrasjonen i Laksevåg som burde tatt seg av denne saken. Men generelt vil jeg råde folk å ringe kommunens vaktsentral. Der vil man kunne vurdere hvor publikum kan vente å få hjelp med forskjellige problemer. Vaktsentralen har åpent hele døgnet, sier han.- Opplevelsen beboerne i Drotningsvik hadde tilsier at dere har en pedagogisk oppgave internt i kommunen? Publikum skal slippe slikt - Ja, i etterkant av BT-reportasjen ønsker vi å ta en intern diskusjon omkring hvordan vi kan yte publikum bedre service. Byråd for tekniske tjenester, Nils Arild Johnsen, mener at publikum skal slippe å oppleve slike ting som reportasjen avdekket. Ansatte skal hjelpe folk videre til rette vedkommende og ikke bare sende dem videre på måfå, sier Rune Jenssen. Også i BIR - Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap - tar man selvkritikk om henvendelsen fra beboerne i Søndre Drotningsvik. Informasjonssjef Kjersti Kildahl sier i en henvendelse til BT at de burde bestrebet seg på å løse transportoppdraget. Naturvettaksjonen - Når det ryddes boss for ideelle formål som i dette tilfellet, burde vi ha påtatt oss å hente bosset. På den annen side er hovedregelen at vi ikke skal drive gateoppdrag. Men det vil være mulig å inngå forhåndsavtale med oss om henting av boss hvis det dreier seg om ideelle formål, sier Kildahl.- Ellers vil jeg minne om at vi hver vår er tungt inne med sponsing av Naturvettaksjonen. I år ble den avviklet for 32. gang. I Naturvettaksjonen samler borettslag og velforeninger boss og skrot som vi kjører bort, sier Kildahl.