• En kjempegodt alternativ for småbarnsforeldre med ukurant arbeidstid, sier byrådsleder Monica Mæland om nattåpne barnehager. Hun ser gjerne at Bergen kommune kopierer Forsvarets eksempel.

— Kan det bli aktuelt med døgnåpent i en eller flere kommunale barnehager?

— Ja, men det krever at de ansatte og barnehagens styre går inn for det. Vi kan ikke pålegge dem å holde døgnåpent, sier hun.

— Hvis kommunen skulle bygge en ny barnehage nå, ville dette absolutt vært et tilbud vi ville vurdert. Men med vår dårlige økonomi, har vi dessverre ingen planer om det for øyeblikket, legger Mæland til.

Byrådslederen, som selv en travel småbarnsmor, mener døgnåpne barnehager gir større fleksibilitet og valgfrihet.

— Mest av alt vil det være et glimrende tilbud til alle dem som ikke har åtte til fire-jobb. Vi kan ikke legge alt opp etter dem som lever en A4-tilværelse. Særlig for enslige forsørgere vil nattåpne barnehager kunne lette hverdagen, mener Mæland.

Hun sier Sverige er kommet mye lenger enn Norge i å tilpasse omsorgstilbudene til den nye virkeligheten.

Mæland avviser at nattbarnehager setter foreldrenes behov foran barnas.

— Behovet oppstår ikke fordi foreldrene ikke ønsker å være sammen med barna, men skyldes at mange, for eksempel i helsesektoren og industrien, jobber utenfor normalarbeidstiden.

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V) tror det er et visst behov for barnehager som er åpne døgnet rundt i Bergen. Også han understreker at byrådet stiller seg positiv. Han har alt fått den første saken på sitt bord, uten å ville avsløre detaljer.

— Vi har fått presentert planer om en større barnehage i et nytt utbyggingsområde der en av avdelingene er planlagt å være døgnåpen, sier Tveit.

Han sier byrådet vil ta opp spørsmålet om døgnåpne tilbud i forbindelse med barnehageplanen som legges frem til høsten.

<b>POSITIV:</b> - Nattåpne barnehager er et kjempegodt alternativ til dem som ikke lever et A4-liv, mener byrådsleder Monica Mæland.<br/>ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN