HANS K. MJELVA

Før jul fikk byrådet kritikk for manglende handlekraft i forbindelse med bakterieinvasjonen i byens drikkevann. Onsdag vedtok byrådet å granske kommunens håndtering av Giardia-saken.

Byrådsleder Monica Mæland sier de ikke vil sette ut granskingen til noen utenfor kommunen.

— Nei. Byrådsavdeling for byutvikling har fått ansvaret.

— Vil dere få frem sannheten når dere skal granske dere selv?

— Vi har ikke brukt ordet gransking. Vi kaller det en evaluering. En evaluering av hva som har skjedd, hvorfor og hva som kunne vært gjort annerledes, sier Mæland, og legger til:

— Jeg har ingen problemer med en ekstern gransking, men det er naturlig at det er bystyret som gjør et slikt vedtak, sier hun.

Avviser habilitetsproblemer

Ifølge Mæland skal kommunens egen gransking omfatte Vann- og avløpsetaten, informasjonsarbeidet og helsevernet. Vann- og avløpsetaten hører inn under Byrådsavdeling for byutvikling, som altså skal ha ansvaret for granskingen.

Mæland mener dette ikke byr på habilitetsproblemer.

— Nei, det måtte ligge i en byrådsavdeling. Du tenker habilitet fordi du tenker gransking. Det gjør ikke jeg. Det måtte ligge i helse eller byutvikling. Jeg valgte byutvikling fordi helse har et ganske stort trykk blant annet på grunn av Asia-krisen, sier hun.

Byrådsavdeling for byutvikling skal ifølge Mæland bare koordinere arbeidet. Selve rapportene om hva som skjedde skal de berørte etatene selv skrive.

— De skal fortelle hva som skjedde fra time til time, fra dag til dag. Hvorfor, og ha forslag til endringer og forbedringer, sier Mæland, som mener det er naturlig at de først gjør denne evalueringen før det eventuelt blir en ekstern gransking.

— Vi er opptatt av at vi lærer noe av dette. Vi er ikke opptatt av å opptre selvrettferdig eller unnskylde måten vi har opptredd på. Vi er opptatt av hva som skjedde og hvordan vi kan gjøre dette bedre. Vi er de første til å være lei oss for at innbyggerne blir syke på grunn av det vannet vi har levert, sier Mæland.

- Bør være klar i april

— Epidemien har et slikt omfang og berører så mange at det ville være naturlig at eksterne var med i evalueringen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Hun er likevel forsiktig med å kritisere byrådet for ikke å gjøre det med en gang.

— De har valgt gjøre en intern evaluering. Det får vi akseptere. Det som er viktig er at den kommer så fort som mulig, slik vi kan få ta stilling til om en skal ha en ekstern evaluering mens saken ennå er fersk. Vi bør få den senest i april, sier Strøm-Erichsen.