— Det som er avdekket på Torget gjennom 2009-sesongen er fullstendig uakseptabelt, sier byrådslederen.

Listen over det uakseptable er også lang, ifølge et brev som er sendt fra byrådslederens kontor til torghandlerforeningen.

Stjal kommunalt verktøy Kommunen har nemlig avdekket:

  • At det røykes hasj, blant annet i garderoben som torghandlerne kan bruke.
  • Drikking av alkohol, også i åpningstiden på Torget.
  • Tyverier fra kjølelager og av kommunalt verktøy.
  • At flere biler enn avtalt blir parkert og at både salgssteder og salgstider er utvidet uten avtale.
  • Bruk av Torgets avfallsfasiliteter til privat avfall og generelt manglende respekt for retningslinjene for avfallshåndtering.Ifølge Mæland er listen til kommunen laget på bakgrunn av egne observasjoner og som følge av meldinger de har fått. Hun mener at de har dokumentasjon som støtter påstandene de kommer med i brevet.

- Kan ikke fortsette Mæland er også klar på at forholdene vil få konsekvenser.

— Det er klart at dette ikke kan fortsette. Vi skal inngå nye leieavtaler og legge om driften av Torget. Da er det åpenbart at noen ikke vil få fortsette. De som ikke driver seriøst, vil vi ikke ha på Torget, sier Mæland.

Hun har på bedt om en forklaring fra torghandlerforeningen etter årets sesong.

Leder i torghandlerforeningen Ragnar Fjellskål sier at han er forbannet over det enkelte torghandlere holder på med. I dag blir det et ekstraordinært styremøte der de skal ta opp nettopp problemene kommunen påpeker.

At det røykes hasj blant dem som jobber på Torget er ikke nytt for Fjellskål. Han har selv kjent eimen på toalettene i fellesområdet for torghandlerne.

— Det skjer i sommersesongen når det er mye innleid arbeidskraft. Jeg tror egentlig det har vært verre enn dette tidligere år, sier Fjellskål, som sier at han selv har rapportert om problemet til kommunen tidligere.

Kontaktet politiet Han forteller at han også har tatt opp problemene med politiet, uten at det førte til noe konkret.

Han synes det er trist at Torget igjen skal få negativ publisitet.

— Kommunen må ta sin del av skylden for problemene som har oppstått. At det er flere som har utvidet salgsplassene sine, kjenner vi også til. Problemet i dag er jo at det ikke finnes sanksjonsmuligheter mot dem som tar seg til rette, sier Fjellskål

Han understreker at det fortsatt er torghandlere som driver ordentlig, og at de også rammes av den negative publisiteten andre skaper.

Det innser også Monica Mæland.

— Vi kan ikke skjære alle over en kam. Torget har også vært preget av unntakstilstand, men nå skal det ryddes opp, sier Mæland, som vedgår at det er sagt fra politisk hold tidligere.

— Hvorfor skal bergenserne tro på at det vil bli ordnet opp nå?

— Nå har vi fått på plass planen for en ny mathall. Samtidig vil det komme nye avtaler der vi stiller klare krav. Vi jobber også med en ny driftsavtale, og derfor har vi alle forutsetninger for å lykkes nå, sier Mæland.