Rapporten ble bestilt etter at Bergensavisen i en serie artikler presenterte byggesaker der det kunne reises tvil om habiliteten til saksbehandlerne.

Petter Wiberg, leder for etat for byggesak og private planer, mener etaten kommer greit fra granskingen:

— Det er noen svakheter ved de rutinene vi har. Disse vil vi rette opp.

— I rapporten er seks enkeltsaker gjennomgått. I fire av disse får etaten kritikk for måten sakene er håndtert. Vil denne kritikken få konsekvenser for de ansatte som er berørt?

— Nei, det vil det ikke. Rapporten viser at her har vært mangelfulle rutiner. Det er først og fremst et lederansvar.

Det er BDO Noraudit som har gjennomført granskingen. Selskapet anbefaler kommunen å utarbeide et eget habilitetsskjema. Her må saksbehandlerne svare på om de på en eller annen måte har forbindelser til ansvarlig søker eller berørte naboer.

Hvis det siden blir spørsmål om saksbehandlerens habilitet, vil skjemaet dokumentere vurderingene som er gjort.