• Bla i bildene øverst for mer informasjon — Disse to blokkene, samt to-tre hus under Ulriken, har en sannsynlighet for å bli rammet av ras eller steinsprang hvert hundede år. De fleste som er tilskrevet har en langt lavere risiko, sier Senneset.
LØVSTAKKEN: Samlet skredfare for den ene delen av Løvstakken som er undersøkt. Rødt betyr minst ett ras pr. 100 år, oransje minst ett ras pr. 1000 år. Klikk på bildet for større versjon.
BERGEN KOMMUNE
LØVSTAKKEN: Samlet skredfare for den andre delen av Løvstakken som er undersøkt. Rødt betyr minst ett ras pr. 100 år, oransje minst ett ras pr. 1000 år. Klikk på bildet for større versjon.
BERGEN KOMMUNE
ULRIKEN: Samlet skredfare for delen av Ulriken som er undersøkt. Rødt betyr minst ett ras pr. 100 år, oransje minst ett ras pr. 1000 år. Klikk på bildet for større versjon.
BERGEN KOMMUNE

Bergen kommune vil selv ikke foreta seg noe som helst for å sikre de farligste områdene. — Vi går ut med informasjonen, men det er grunneierne selv som har ansvaret for å sikre egen eiendom. Vi vil imidertid hjelpe dem med råd om sikringstiltak, og hvordan de kan søke økonomisk støtte til sikring, sier Senneset.

Les hele rapporten her.

Masteroppgave

Den nye karteleggingen under Løvstakken er gjort i området fra Løvstakkveien til Grønnestølslien, mens den nedenfor Ulriken er gjort i et område fra Svartediket til Haukelandsbakken. Selve kartleggingen er en masteroppgave gjennomført av en student ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

— Men vi har gjennomført en uavhengig kvalitetskontroll av oppgaven, sier Senneset.

Tre soner

Områdene under de to Bergensfjellene som er utsatt for skred, er delt inn i tre risiko-kategorier. De fleste som har fått brev fra kommunen har den laveste sannsynligheten for ras eller steinsprang, med en sannsynlighet for en slik hendelse hvert fem tusen år.

I den neste kategorien er sannsynligheten for ras hvert tusen år, mens de mest utsatte husene har en sannsynlighet for ras hvert hundre år.

Må ha kompetanse

«Resultatene viser sannsynlighetene for skred, det er ikke foretatt noen konsekvensutredning for alle de berørte eiendommene,» heter det i brevet disse beboerne har fått fra kommunen.

I brevet understrekes det at sikringstiltak må prosjekteres og gjennomføres av foretak med geologisk kompetanse og erfaring innefor skredsikring. Aktuelle tiltak vil som oftes være bolting, nett eller skredvoller.

Økonomisk støtte

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som kan gi økonomisk støtte til rassikring. Kommunene lover imidertid å svare på alle spørsmål knyttet til rasfaren i disse områdene fortløpende.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomførte en grov skredfarekartlegging av Bergen kommune i 2006, hvor de samtidig anbefalte at det ble gjennomført videre detaljundersøkelser av en del områder.