Ordfører Ove Kleiveland sa til BT at han hadde bedt administrasjonen undersøke hva som kunne gjøres. Nå viser det seg et administrasjonen reagerte før ordføreren kom med sin henvendelse. Da annonsen om tvangssalget av gården til Nils Tomas Koppen sto i BT 10. juni i fjor gikk alarmen hos kommunekassereren.

Kommunen hadde utestående restskatt hos Koppen, og skulle kravet sikres, måtte det holdes utleggsforretning. Utleggsforretningen ble holdt 22. juni 2000, tre dager etter at det var visning på Koppens gård.

Det fremgår ikke av rettsboken fra namsretten at kommunen har gjort noe fremstøt til Koppens fordel. Med tanke på at rådmannen vurderte gårdens verdi til å være over tre millioner kroner, er det grunn til å tro at slike opplysninger ville ha vært tilstrekkelige til i det minste å utsette saken.

Nå hjalp ikke utleggsforretningen kommunen stort. Skattekravet var det aller siste økonomiske kravet som ble fremmet. Og på oppgjørsdag 11. oktober fjor, konstaterer herredsdommer Arne Henriksen, at kommunen krav "faller etter dette bort som udekket..".