— Jeg husker ikke nøyaktig når jeg henvendte meg til dem, men vil tro det må være for rundt et par år siden, sier seksjonsleder Arvid Heggestad i kommunale Bergen Parkering.

Da varslet han kollegene i samferdselsetaten om at det ble krevd avgift for å parkere ved Ulriksbanen.

- Mangler kapasitet

Henvendelsen var muntlig og uformell, og er derfor ikke journalført.

— Det var noen av trafikkbetjentene våre som ga meg beskjed om at det var kommet avgiftsbetaling ved nedre stasjon. De lurte på om det kunne være lovlig, sier Heggestad.

Avgiftsparkeringen i Haukelandsbakken har eksistert i minst fire år.

— Det kan stemme at tipset om p-plassen kom fra daværende Bergen Parkeringsselskap, sier Svein-Arne Langeland, avdelingsleder for trafikk og myndighet i samferdselsetaten i Bergen kommune.

— Hvorfor gjorde dere ikke noe før nå?

— På grunn av manglende saksbehandlerkapasitet. Vi klarer ikke å følge opp slike saker umiddelbart.

Konsekvensen ble at Ulriksbanen kunne fortsette med å skaffe seg ulovlige parkeringsinntekter. Samtidig har en rekke bilister blitt ilagt gebyrer de ikke skulle hatt.

Ber om mer tid

Driftsoperatøren EuroPark har nå dekket til både skiltene og betalingsautomaten på stedet med svart plast. Det er nå gratis å parkere der.

— Dette høres ut som et tilstrekkelig strakstiltak, sier Langeland.

Samferdselsetaten krevde skilt og automat fjernet senest i dag. EuroPark sendte i går brev til etaten og ba om at vedtaket blir utsatt, slik at selskapet får mer tid på seg til å vurdere jussen i kommunens utspill. EuroPark overtok driften av p-plassen i vinter.

DEKKET TIL: EuroPark har nå dekket til skilt og betalingsautomat ved Ulriksbanen. Det skjer to år etter at kommunen fikk tips om at avgiftsinnkrevingen trolig var ulovlig.
Silje Katrine Robinson