Etat for helsetjenester i Bergen kommune utvider luftmålingene rundt Danmarksplass, i Bergensdalen og på Landåstorget.

— En viktig årsak til det er at vi ønsker mer kunnskap om spredning av nitrogendioksid vertikalt i luftmassene ved Danmarksplass, sier avdelingsleder for miljørettet helsevern i helseetaten, Sonja Skotheim, til kommunens hjemmesider.

Nitrogendioksid er en giftig og rødbrun gass, og er blant de mest plagsomme komponentene i bileksos.

Vil ha informasjon om Bergensdalen

— Vi trenger også mer kunnskap om luftkvalitet i Bergensdalen siden vi ikke har hatt målepunkter mellom Danmarksplass og Nesttun senter tidligere, sier Sonja Skotheim.

Tre nye målestasjoner er plassert i Fjøsangerveien og Solheimsgaten. Målerne er plassert i forskjellig høyde i bygg som ligger like ved Danmarksplass. I tillegg er en ny måler er plassert i Conrad Mohrs veg, mens den siste er plassert på Landåstorget.

Resultater ventes i januar

Målerne som er plassert ut skal måle innholdet av nitrogendioksid i luften. Hver måned blir måleresultatene sendt til et laboratorium som analyserer funnene. Etter omtrent halvannen måned får helseetaten resultatene tilbake, før de deretter publiseres på kommunens hjemmesider.

Bergen kommune opplyser på sine hjemmesider at de første resultatene av de nye målingene ventes i midten av januar neste år.

FLERE MÅLEPUNKT: Etat for helsetjenester i Bergen ønsker mer informasjon om spredningen av nitrogendioksid, en giftig gass som finnes i bileksos. Tre av de nye målepunktene er plassert rundt Danmarksplass.