Bergen kommunale bygg (BKB) risikerer tvangsmulkt på inntil 1000 kroner dagen, på grunn av manglende brannsikring i et kommunalt bygg. Fristen til å rydde opp er 9. februar.

Trusselen kommer fra en annen kommunal instans, Etat for byggesak og private planer.

— Vi forholder oss til BKB på samme på måte som alle andre som bygger hus. Vi må passe på at lovverket følges, sier byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes.

- Like strenge

Hun kan ikke huske å ha ilagt tvangmulkt til andre kommunale etater tidligere, men mener det kan ha skjedd.

— Vi er like strenge med dem som private selskaper. De skal levere skikkelige søknader og forholde seg til regelverket, sier byggesakssjefen.

Hun har vært i kontakt med BKB og regner med at saken ordner seg i løpet av kort tid.

Adressen til det aktuelle bygget er hemmelig, ettersom det brukes som krisesenter. Byggesaksavdelingen har reagert på at huset er tatt i bruk, selv om flere brannsikre vinduer ikke er kommet på plass.

- Ikke hyllevare

Driftssjef Per Fredrik Gjesdahl i BKB bekrefter at byggesaksavdelingen har hatt grunnlag for å reagere.

— De brannsikre vinduene og døren er ikke hyllevare, så det har tatt tid å få dette i orden, sier han.

At kommunen presser kommunen, synes han er greit.

— Jeg kan ikke være uenig i at vi må behandles like strengt som mannen i gaten. Det må vi finne oss i. Vi står i samme kø og sliter like mye med saksgangen i kommunen som alle andre, sier han.

Hva synes du om at kommunen vokter seg selv? Si din mening i feltet under!