RAGNHILD HOV

AUDUN STØLÅS

HEGE HAMMERSLAND

Vannprøvene som ble tatt på Ulriken 1. og 2. desember i år inneholder Giardia-parasitten. Funnene skjerper mistanken om at parasitten som har forurenset Svartediket kan stamme fra det defekte kloakkanlegget på Ulriken.

Vann— og avløpsetaten har ikke fått tilfredstillende dokumentasjon når det gjelder tømming av septiktanken og følger opp saken direkte overfor eierne på Ulriken. De har lagt ned pålegg om dokumentasjon for at septiktanken er tømt. Hvis ikke dette blir gjort, kan det bli aktuelt med bøter.

Ikke sikre

Fremdeles er det ingen som med 100 prosent sikkerhet kan fastslå at smitten er blitt spredd gjennom det utette kloakkanlegget på det mest berømte av Bergens syv fjell.

Det er laboratoriet på Norsk Veterinærhøgskole som analyserer vannprøvene som er tatt av overflatevannet i de «grønne» områdene som er forurenset av kloakk i terrenget på Ulriken.

Rikelig med parasitter

I går kunne analyselaboratoriet slå fast at det er rikelig med Giardia-parasitter i vannprøvene som er hentet ned fra Ulriken. Men det er ennå ikke påvist hvilken type Giardia parasitt som er funnet i vannprøvene.

Lundekvam opplyser at analyselaboratoriet har gitt beskjed om at det vil ta tid å gjøre den en-delige analyse.

— Det er ikke sikkert at prøvene vil være klare før etter jul. Det en komplisert prosess å finne ut hva slag type Giardia som befinner seg i vannprøvene, forklarer Lundekvam.

Han understreker også at det ikke er uvanlig at Giardia forekommer i området rundt utette kloakker.

— Dette funnet er derfor ikke det endelige bevis på at det er den utette kloakken fra telemasten og Ulriken kafé som er smittekilden, understreker Lundekvam.

Smittekilden sirkles inn

— Dette var meget interessent, var Øystein Søbstads umiddelbare kommentar da BT opplyste ham om resultatet av de foreløpige prøveresultatet i går ettermiddag.

Smittevernoverlegen i Bergen kommune hadde da ennå ikke fått noen offisiell beskjed om at det er slått fast at kloakkvannet fra Ulriken er Giardia-infisert.

— Dersom ytterligere analyser slår fast at det er samme type parasitt som befinner seg i prøve-ne fra kloakkvannet på Ulriken som vi har funnet i avføringsprøvene til pasienter som er smit-tet, er vi et langt steg nærmere å oppspore smittekilden, sier han.

Søbstad tviler likevel på at smitte-ekspertene vil kunne fastslå hva som er den egentlige smit-tekilden til Giardia-epidemien i Bergen.

— Men det er mulig at vi ved hjelp av disse analysene kan slå klare fast hvorfra smitten er blitt spredd.

Spredd siste helg i august

Smitteekspertene regner med at dagene umiddelbart før og etter lørdag 28. august er det mest sannsynlige tidspunktet for når den forhatte mageparasitten havnet i Svartediket og forurenset drikkevannet til mer enn 60.000 innbyggere i Bergen.

De siste dagene i august var ekstremt nedbørsrike. Natt til lørdag 28. august ble det registrert en nedbørmengde på 32 millimeter i Bergen. Mange elver og bekker flommet over.

Fortsatt kokepåbud

Helsevernetaten i Bergen kommune og Mattilsynet råder fortsatt alle som får vann fra Svarte-diket til å koke vannet. Det samme gjelder for næringsmiddelbedriftene.

Sykdomskurven flater ytterligere ut. Den siste måneden har 25 personer blitt smittet, alle i al-deren 14-40 år.

Smittevernoverlegen påpeker at det på grunn av sekundærsmitte fortsatt er svært viktig å føl-ge hygienerådene som er gitt tidligere. Dette gjelder særlig håndvask etter toalettbesøk.

Kokepåbudet blir tatt opp til ny vurdering i neste uke. Da skal de mest kritiske ledninge-ne på Knatten og i Tarlebøveien være utbedret. Distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet mener det da er sannsynlig at kokepåbudet kan oppheves.

DEFEKT ANLEGG: Vannprøvene som ble tatt på Ulriken 1. og 2. desember i år inneholder Giardia-parasitten. Funnene skjerper mistanken om at parasitten som har forurenset Svartediket, kan stamme fra det defekte kloakkanlegget på Ulriken.<br/> ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL<p/>