TORSTEIN STANGENES

I forrige uke ga Gulating lagmannsrett Elin Fadler medhold i at Bergen kommune er erstatningsansvarlig for nakkeskaden hun pådrog seg i en gymtime på Bønes skole i 1986.

Skaden skjedde da Elin Fadler som sjetteklassing hoppet høyde og landet på gulvet istedenfor matten som skulle ta av for fallet. Lagmannsretten mente dette sannsynligvis skjedde fordi matten hadde forskjøvet seg. Kommunen mente det kunne skjedd ved at den da 12 år gamle Elin Fadler hadde satset feil, og at gymlæreren ikke hadde handlet uaktsomt ved ikke å være til stedet ved høydestativet hele tiden.

— Vil få stor betydning

Kommunen mente også saken hennes var foreldet. Også på dette punktet tapte kommunen i lagmannsretten. Men Bergen tingrett kom til motsatt resultat da den behandlet saken for to år siden.

— Vår oppfatning er at dette bør Norges høyeste domstol vurdere. Både foreldelsesproblematikken og erstatningsansvaret. Det vil få stor betydning for dem som driver skole, lærer opp lærere og for lærerne om skolen skal ha et tilnærmet objektivt erstatningsansvar, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Objektivt erstatningsansvar betyr at en part kan holdes ansvarlig selv om han ikke har opptrådt uaktsomt. Skadeerstatningsloven § 2-1 sier at «arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid».

I dette tilfelle er spørsmålet om læreren var uaktsom som ikke sjekket at matten hele tiden lå på plass bak høydestativet.

— Dette vil kunne få stor betydning for sirkeltrening, der læreren ikke har mulighet til å følge med hele tiden, sier Mæland.

Står på videre

Elin Fadler tar byrådets vedtak med fatning.

— Jeg tenkte vel at kommunen ikke ville gi seg. Da er det bare å stå på videre, sier hun da BT informerer henne om vedtaket.

— Jeg håper Høyesterett ikke tar saken, men det vet vi jo ikke. Det blir jo ingen ende på dette, sier hun.

Fadler har vært 100 prosent arbeidsudyktig siden 1999. Da holdt hun ikke lenger ut å jobbe med smertene i hodet som nakkeskaden førte til. Fra 2001 til 2003 ble hun operert fire ganger i Tyskland, operasjoner hun har betalt cirka 500.000 kroner for.

Monica Mæland sier hun har stor forståelse for den menneskelige siden av saken, selv om byrådet påkjærer dommen fra lagmannsretten.

— Men slik er rettssystemet lagt opp, sier hun.