• Jeg kan skjønne at folk mener vi burde ført nøyere kontroll med septiktanken på Ulriken, sier fagdirektør Ivar Kalland i vann- og avløpsetaten.

JØRN-ARNE TOMASGARD

HANS K. MJELVA

Tanken er aldri blitt kontrollert skikkelig. Nå er den en mulig smittekilde til Giardia-epidemien i Bergen.

Kalland sier det i utgangspunktet var Helserådet som hadde ansvar for kontroll av tanken fra 1960, men at vann— og avløpsetaten fikk ansvaret på 1990-tallet. Det var en tilfeldighet at septiktanken på Ulriken poppet opp på en dataskjerm hos vann- og avløpsetaten i forbindelse med rutinekontroller i 2000.

Lover skjerping

— Fordi det er en privat tank som ikke ligger som en del av det offentlige nettet, er tanken formelt sett eierens ansvar. Vi var åpenbart ikke oppmerksomme på septiktanken på Ulriken. Den glapp unna, og det var en tilfeldighet at vi ble klar over den i 2000, innrømmer Kalland.

— Men bør ikke Bergen kommune ha kontroll på en septiktank som ligger i nedslagsfeltet til drikkevannet i Svartediket?

— Nå ligger ikke septiktanken i nedslagsfeltet til Svartediket, men ledningene til tanken gjør det. Men jeg skjønner at folk mener kommunen burde sett dette. I forbindelse med nye klassifiseringsbestemmelser i Svartediket vil det bli laget et internkontrollsystem som krever dokumentasjon fra eierne av septiktankene, lover Kalland.

Ventet to uker

Kommunen sendte et brev til eier Thorbjørn Sirseth etter at de oppdaget uregelmessigheter ved septiktanken på Ulriken i 2000. Men Silseth svarte aldri på henvendelsen. Først i 2002 ble det sendt purrebrev.

— Frekvensen på brevene var kanskje ikke imponerende, innrømmer Kalland.

Etter at septiktanken på Ulriken ble offentliggjort som en mulig smittekilde for Giardia, har det tatt to uker for Bergen kommune å komme seg opp for å kontrollere tanken. Kontrollen torsdag avslørte en lekkasje.

Sirseth har holdt Ulriksbanen stengt med begrunnelsen at været har vært for dårlig. Men bare tre ganger de siste to ukene har det vært for sterk vind til at banen kan gå, som BT skrev i går. Stengningen av banen har ført til mistanke om at Sirseth ikke ville ha kontrollørene opp. Mistanken ble styrket da det ble oppdaget at det er utført arbeid på tanken i den senere tid.

Fem mulige kilder

— Hvorfor dro dere ikke opp raskere når store deler av byens befolkning ble syke av drikkevannet, Kalland?

— Fordi banen var stengt og vi har mye tungt utstyr.

— Dere kunne leid et helikopter.

— Ja, men toalettet var stengt, og det var ikke lenger akutt fare for smitte. Vi har egentlig hatt god tid. Det er sannsynlig at smitten av Giardia-parasitter i Svartediket er kommet i vannet i løpet av august/september, sier Kalland.

— Vi har prioritert arbeidet opp mot de områdene der det fortsatt har vært kritisk, sier han, og nevner Knatten-området som et hasteområde. Også Starefossen og Mulen er områder kommunen har vist interesse for. I Knatten-området er det funnet uregelmessigheter ved septiktanker.

— Ulriken er en av fem mulige kilder, sier Kalland.

Nå opplyser vann- og avløpsetaten at det ikke lenger er Giardia i prøvene fra Svartediket.