Totalt har Bergen kommune investert 2,6 millioner kroner i restauranten, får BT opplyst fra Bergen Bygg og Eiendom (BBE). Hvor mye av dette som er kjøkken— og restaurantutstyr har BT ikke fått bekreftet.

Bølgen & Moi skal på sin side betale leie for lokaler og utstyr. BT har ikke fått tilgang til kontrakten, ettersom B&M har motsatt seg å offentliggjøre interne forretningsavtaler.

- Klart de er subsidiert

På spørsmål om avtalen innebærer subsidiering av restauranten, svarer BBE-direktør Dagfinn Øvrebotten følgende:

— Klart de er subsidiert. Når du forhandler med en som vet at han er den eneste som er interessert, så har han gode kort.

— Hvor mye?

— Det har jeg ingen anelse om. Jeg vet ikke hva vi ellers ville fått i markedet.

— Hvorfor skal kommunen investere i kjøkkenutstyr i en bransje med overetablering?

— Fordi vi ellers ikke ville fått noen til å etablere restaurant i Lysverk-bygget. Det har vært et sterkt ønske om å få inn en restaurant der.

— Hvem tok beslutningen om å investere i kjøkkenutstyr?

— Jeg.

Kjendiskokker

BBE slet lenge for å finne interesserte til å drive restaurant i Lysverk-bygget. Men i februar kunne ledelsen ved Bergen Kunstmuseum gledestrålende slippe nyheten om at kjendiskokkene Toralf Bølgen og Trond Moi skal åpne kafé/bar, brasseri og selskapslokaler der i mai.

I løpet av leteprosessen har kommunen endret premissene for driften vesentlig. Restauranten skulle opprinnelig etableres i 3. etasje. Det vakte ikke akkurat gledeshyl i en for tiden hardt prøvet bransje. Derfor ble det senere vedtatt å flytte den til 1. etasje.

Opprinnelig skulle inngangen være fra trafikkerte og bortgjemte Lars Hilles gate. Heller ikke det fikk bransjen til bite på. Derfor ble etter hvert besluttet å lage hull i veggen til en ny inngangsdør mot Smålungeren.

I tillegg har altså Bergen kommune tatt på seg vesentlige deler av investeringen i kjøkkenutstyr. Deriblant en ismaskin til 48.000 kroner.

- Alltid en risiko

Ifølge BBE skal flere ha fått tilbudet om å flytte til 1. etasje, mens bare et par skal ha fått tilbud om inngang mot Smålungeren.

Men tilbudet om å slippe vesentlige deler av investeringene på kjøkkenet er det kun Bølgen & Moi som har fått.

— Hvorfor fikk ikke de andre restaurantene som var kontaktet tidligere i prosessen det samme tilbud om kjøkkeninvesteringer?

— Fordi ingen ville gå i forhandlinger med oss. Og vi har lett med lys og lykter etter andre, sier Øvrebotten.

— Hvis de andre hadde fått samme tilbud, tror du ikke det kunne fått frem flere interesserte?

— Det er lett å spekulere i ettertid. Vi konstaterer at vi hadde bare en å forhandle med, sier Øvrebotten.

— Slik restaurantbransjen er nå, hvordan vil du beskrive risikoen i denne investeringen?

— Der er alltid en risiko, men jeg vil ikke spekulere i hvor stor den er. Men at det bare var en som ville etablere seg, tyder på at det er en viss risiko, sier han.

Dersom Bølgen & Moi må legge ned, blir Bergen kommune sittende igjen med utstyret. Da kan kommunen enten forsøke å finne en ny leietaker, eller selge utstyret. Trolig med tap.

FOTO: JAN M: LILLEBØ