Kommunen ville imøtekomme beboernes ønske om å parkere i Granlia, også etter at det nye fortauet var på plass.

— Her har det skjedd en feil i kommunikasjonen innad i kommunen. Det var meningen at en skulle kunne benytte fortauet også når det var biler der. Vi ser nå at det ikke går, sier Svein Arne Langeland, leder for Trafikk og Myndighet i Samferdselsetaten i Bergen kommune.

Beboerne som har parkert på fortauet har skriftlig tillatelse til dette fra kommunen. Likevel har de fått parkeringsbøter for å stå der.

— Jeg kjenner til at de er blitt bøtelagt, ja, men bøtene skal være trukket tilbake. Nå skal vi skrive et nytt brev til beboerne om at de ikke lenger kan parkere der, sier Langeland.

Det er ikke avklart om kommunen vil være behjelpelig med alternativ parkering.

Les også: Elever presses ut i veien

TRANGT: Bilene på fortauet tvinger gående ut i veien. Fordi dette er en trafikert skolevei vil kommunen nå ha bilene vekk.
Pål Engesæter