Det står om inntil 7500 kroner per bil i året, i henhold til avtalen som er fremforhandlet sentralt. I nærmere et år har Norsk Kommuneforbund forhandlet med kommunen om hvordan de ansatte, som stiller bilen sin til disposisjon, skal godtgjøres i tillegg til vanlig kilometergodtgjørelse. Kommuneledelsen er ikke villig til å følge de sentrale avtalene.

Satte bilen hjemme

For to uker siden sa de ansatte nei til å bruke egen bil på jobb. Dermed må de ulike enhetene skaffe biler til veie, slik at de ansatte kan rykke ut på oppdrag. Det koster dyrt.

Etter det Bergens Tidende får opplyst leies det nå 20 biler på korttidsleie for en leiepris per dag på mellom 500 og 700 kroner. I løpet av kort tid vil utgiftene med denne bilbruken langt overstige det det koster kommunen å bruke de ansattes biler i et helt år.

En egen gruppe har regnet på prisforskjellen. Kjører den ansatte bilen sin på kommunens regning 4000 km i året, koster det arbeidsgiver ca. 20.000 kroner i året. En leiebil med tilsvarende bruk koster tre ganger så mye. Kjører bilen 8000 km i året, er prisen for den ansattes bil nærmere 35.000 kroner i året. En leiebil vil koste fra femti prosent mer til tre ganger så mye, avhengig av hvilken type bil det er snakk om.. Likevel insisterer kommuneledelsen på at det bare unntaksvis skal inngås avtaler med de ansatte om et årlig tilskudd på inntil 7500 kroner for bruk av egen bil.

Ledelsen fortviler

BT er kjent med at ledelsen ved de aktuelle avdelingene er misfornøyd med hvordan personalavdelingen har håndtert denne saken. Avdelingene leverer tjenester til flere seksjoner i kommunen og står ansvarlig eget resultat. De ser at de sparer store summer på å inngå avtaler med de ansatte, men får ikke lov. BT kjenner til at det kan spares fra en halv til en million kroner ved enkelte avdelinger. Denne misnøyen er det gitt tydelig uttrykk for.

Også Kommuneforbundet er misfornøyd.

— Vi mener ledelsen opptrer alt for firkantet, og dessuten tolker den avtalen som er inngått sentralt helt feil, sier hovedtillitsvalgt i tekniske utbygging, Trond Hjelmeland..

— Men kan dere ikke klare dere med vanlig kjøregodtgjørelse?

— Tillegget er forhandlet frem fordi mange ansatte må ha to biler, betale ekstra forsikring og ekstra veiavgift. Bilen brukes på jobb, og når man har beredskapsvakt og skal rykke ut ved snøbrøyting eller vannledningsbrudd døgnet rundt, kan ikke bilen disponeres av andre familiemedlemmer.

Hjelmeland opplyser at en egen transportanalyse foretatt i 1999 viser at kommunen sparer penger på å bruke de ansattes biler.

— Da skjønner ikke jeg hvorfor de ikke kan inngå en avtale med oss.

LEIEBILER: Mellom 500 og 700 kroner dagen koster det å leie disse leiebilene på de kortidsavtalene som kommunen har inngått med leiebilfirmaet.<p/>FOTO: ARNE NILSEN