• Se også BTVs innslagReklamebyrået anla sak mot kommunen da bystyret i oktober 2005 forkastet en avtale om reklamefinansierte busskur og toaletter i Bergen.

Avtalen omfattet tre nye offentlige toaletter, 900 busskur og tre stasjoner med bysykler. Pluss vedlikehold av alt sammen så lenge avtalen løp.

— Ubegrunnet krav

Clear Channel krevde fem millioner kroner i kompensasjon for utgiftene de hadde under kontraktsarbeidet. Nå har Bergen tingrett slått fast at kravet var ubegrunnet. Clear Channel må betale Bergen kommunes saksomkostninger på 88.800 kroner.

— Vi er veldig, veldig fornøyde og mener at dommen er riktig, sier byrådsleder Monica Mæland (H) i Bergen kommune.

— Er du overrasket over dommen?

— Nei, man er alltid spent, men vi var overbevist om at vårt syn var det riktige. Bystyret er suverent til å fatte de beslutningene de vil, sier Mæland.

Hun tror konflikten med kommunen ble en prestisjesak for Clear Channel. var kanskje viktig for dem å få få en avklaring rundt dette.

— Jeg synes det var uklokt av dem å true kommunen med søksmål, og uklokt å reise søksmålet, sier hun.

Clear Channel ønsker ikke å kommentere dommen før de har fått lest ordentlig gjennom den.

Gjorde ingenting ulovlig

Retten sier i domspremissene at den har forståelse for at Clear Channel oppfattet seg uredelig og illojalt behandlet da konkurransen ble avlyst så sent i fasen.

Likevel mener retten at kommunen ikke har handlet illojalt eller lovstridig. Det begrunnes med flere forhold, blant annet disse

  • Bevisføringen har vist at det var "en klar kontraktsvilje" fra kommunens side. Det betyr at byrådet og det daværende flertallet i bystyret hele tiden hadde som intensjon å inngå en avtale med Clear Channel. Retten mener at kommunen bare hadde vært erstatningspliktig dersom den hele tiden hadde visst at konkurransen ville bli avlyst.
  • Clear Channels direktør Jan Tore Endresen forklarte i retten at han hadde muntlige forsikringer om en politisk avklaring. "Dette er for vagt til å konkludere med at Endresen var gitt forventninger om retsstiftende avklaringer," skriver retten.
  • Retten skriver at politikerne ikke kunne overse det folkelige engasjementet som blusset opp mot Clear Channel-avtalen høsten 2005. "Retten oppfatter at den massive motviljen kom uventet på politikerne," skriver dommeren. Hun mener det er vanskelig å bevise at kommunen kunne eller burde avklart motstanden på et tidligere tidspunkt.- Clear Channel hadde aktsomhetsplikt

Det neste spørsmålet er om kommunen kan klandres for at konkurransen i det hele tatt ble utlyst, uten at det ble opplyst om at en avlysning kunne skje. Til det skriver retten at det ble tatt forbehold om å avlyse konkurransen, og at dette gir en aktsomhetsplikt hos Clear Channel.

Dessuten vil det alltid være en risiko for avlysning når man gjør en avtale med en kommune om noe som skal avgjøres av et politisk organ, mener retten. Dersom det var kjent at det var en klar motvilje i de politiske organer, ville kommunen hatt varslingsplikt. Men retten mener det ikke var til stede i denne saken. "Den alminnelige risikoen var synbar," skriver retten - og konkluderer med at det ikke er grunnlag for å dømme Bergen kommune til å betale erstatning.

Var det riktig at Bergen kommune å si nei til Clear Channel? Si din mening i feltet under!

VANT MOT CLEAR CHANNEL: - Jeg synes det var uklokt av dem å true kommunen med søksmål, sier byrådsleder Monica Mæland.
KNUT STRAND
GIKK PÅ EN SMELL: Reklamegiganten Clear Channel vant ikke frem i Bergen.