Bergen kommune sitter på forfalte regninger på 50 millioner kroner. Disse blir ikke betalt før kommunestreiken er over.

– Dette er veldig beklagelig. Beløpet øker dramatisk for hver dag som går, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune til Dagens Næringsliv.

Blant dem som rammes, er det nystartede byggefirmaet Vestkyst Bygg. De må låne 1,9 millioner kroner som Bergen kommune skylder dem, for i det hele tatt å kunne betale ut lønn til de ansatte.

– I en litt annen situasjon kunne dette vært dråpen som førte til konkurs, sier kontorleder May Britt Heggholmen i Vestkyst Bygg til avisen.

Rastad sier at Bergen kommune har fått avslag på en søknad om dispensasjon fra streiken for å kunne betale regninger til firmaer som er hardt rammet.