Bergen kommune legger ned erstatningsutvalget fra 1. november. Utvalget har behandlet søknadene om erstatning etter barnehjemsskandalen.

Etter presseavsløringer og den påfølgende rapporten om tilstanden ved kommunale barnehjem i Bergen på 1950-, 60— og 70-tallet, ble utvalget opprettet i 2003. Utvalgets medlemmer har bestått av Jan Lillebergen, Inger Margrethe Presterud og Ågot Himle.

Personer som mente seg utsatt for overgrep ved kommunale omsorgsinstitusjoner, kunne søke om erstatning.

Utvidet ordningen

I utgangspunktet angikk ordningen beboere ved elleve barnehjem i Bergen. Siden ble ordningen utvidet til å omfatte alle personer som av myndighetene i Bergen ble plassert i døgnbaserte barnehjem, spesialskoler, fosterhjem og skolehjem i landet i tidsrommet 1954-1980.

Fra 2003 til 2008 søkte 700 mennesker om erstatning. Av disse fikk 440 personer erstatning mellom 25.000 og 725.000 kroner.

Bergen kommune har betalt 92 millioner kroner i erstatning til barnehjemsofrene.

Mange fra Os

  • Det har vært givende og interessant, sier Mette Gjerde, sekretariatsleder for erstatningsutvalget det siste året.

I løpet av den tiden har utvalget intervjuet mer enn 100 mennesker som har delt sine livshistorier.

I forkant var det mange historier om forholdene ved Eikelund spesialskole. Men det har dukket opp flere overgrepshistorier ved andre institusjoner.

— Christian Michelsens barnehjem på Os har gjort seg bemerket. Mer enn 20 saker har dreid seg om dette barnehjemmet. Også Årstad skole har det vært flere saker fra, sier Gjerde.

Etter at Bergen opprettet erstatningsutvalget, fulgte først Oslo og Stavanger etter. Nå har de aller fleste norske kommuner etablert lignende ordninger, forteller Gjerde.

— Vi har fått mange telefoner med spørsmål, sier hun.

TUNGT: Daværende byrådsleder, nå helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen brøt ut i gråt da rapporten om barnehjemsofrene ble lagt frem i juni 2003. Nå legges erstatningsutvalget ned. ARKIVFOTO: Vegar Valde