— Vi er blitt dårligere behandlet enn de andre søkerne, kommunen har sikkert tidspress og vil bare skyve det til side og bli ferdig med saken., sier Carola Vaage.

– Men det er for lettvint. Vi vil ha skikkelige svar, sier Carola Vaage.

Hun driver i dag en halvdagsbarnehage på Rolland i Åsane med 15 plasser.

Sammen med Bente F. Reime og Ylva Helle utgjør hun Team Nyborg.

I fire år har de vært i dialog med Bergen kommune om bygging og drift av barnehage på en tomt i Rollandslia. Allerede i mai 2004 startet mail- og brevutveksling med kommunen om tomten.

Stabile og erfarne

I forbindelse med byrådets handlingsplan for full barnehagedekning, som ble lansert i høst, ble seks tomter tilbudt potensielle barnehageutbyggere, blant dem tomten i Rollandslia.

Team Nyborg hadde allerede året før inngått en avtale med Trygge Barnehager AS, en av landets tore aktører på banrehageområdet, om bygging av barnehage i nettopp Rollandslia. Team Nyborg ønsket selv å stå for drift.

Med en stor og erfaren utbygger i ryggen, 30 års erfaring og lokal tilknytning, anså Team Nyborg seg som en solid kandidat da søknad ble sendt kommunen.

– Det er i hvert fall ingen ting å si på erfaring og stabilitet. Vi har foreldre her i barnehagen som selv har gått hos oss som barn, sier Carola Vaage.

Stor var derfor overraskelsen da kommunens innstilling om tomtesalg og barnehageutbygging ble sendt til byrådet. Team Nyborg var ikke en gang registrert som søker, langt mindre blitt vurdert. Tomten gikk til en utbygger fra Ålesund.

Søknaden ble borte

Så snart feilen ble oppdaget, tok Team Nyborg direkte kontakt med Bergen Tomteselskap og oppvekstetaten i Bergen kommune

– Ingen av dem hadde sett eller hørt om søknaden vår, sier Bente F. Reime

Oppvekstetaten godtok at søknaden ble levert inn på nytt og lovet en vurdering «ut fra samme kriterier som de andre søkerne». Likevel understrekes det senere i brev fra kommunen at den opprinnelige søknaden ikke er mottatt verken av Bergen Tomteselskap eller oppvekstetaten.

Dette selv om søknaden er journalført hos Tomteselskapet 29. november, innen søknadsfristen.

Vurderingen av Team Nyborg ble gitt byrådet som vedlegg sammen med administrasjonens innstilling. En innstilling byrådet vedtok uendret 10. januar.

– Må legge ned

Uansett hvor søknaden har blitt liggende, ble den beviselig sendt innen tidsfristen og skulle følgelig ha blitt behandlet i den opprinnelige innstillingen. Det ble den ikke.

– Vi mener at vi ikke er behandlet på lik linje med de andre og har klaget saken inn på grunn av saksbehandlingsfeil, sier Carola Vaage.

– Søknaden ble behandlet etter at innstillingen fra kommunen er ferdig, bare noen få dager før byrådets avgjørelse.

Nå krever de at kommunen behandler tildelingen av tomten i Rollandslia på nytt. De har sendt klage til kommunen, og har kontaktet bystyrets kontrollutvalg.

– Vi er ikke vurdert eller behandlet seriøst og har ikke fått de samme muligheter som de andre søkerne. Det er et klart handikap å få sin søknad behandlet i etterkant og kun få den fremlagt som et vedlegg til innstillingen sier Ylva Helle.

Nyborg barnehage er en halvdagsbarnehage, og i de lokalene de holder til nå, er det ikke mulig å utvide åpningstiden.

Dermed sliter de, selv i tider med lange køer av frustrerte foreldre uten barnehageplass, med å fylle opp de 15 plassene.

– Det blir vanskeligere og vanskeligere. Folk vil ikke ha korttidsplasser lenger. Får vi ikke flyttet og bygget et annet sted, må vi legge ned, sier Carola Vaage, Bente F. Reime og Ylva Svanberg Helle.

KLAGER: Ylva Svanberg Helle, Bente F. Reime og Carola Vaage har stått på i snart fire år for å få bygge barnehage i Rollandslia. På grunn av kommunalt papirrot er de ikke en gang vurdert som søkere.
Bj¿rn Erik Larsen