Og hun er ikke alene: Hvert år må kommunen endre anslagsvis 200-400 adresser på grunn av nybygg, omlegging av vei og lignende.

— Fly forbannet

Men husker kommunen at den har endret adressene når den senere skal sende ut post?

Ikke alltid. Kommunen har i flere tilfeller fortsatt å sende posten til den gamle adressen. Det samme gjelder en rekke andre offentlige etater.

— Jeg er fly forbannet, sier Sunni Grotle.

5. juli 2007 fikk hun og 84 andre husstander i Øvre Sædalsvegen endret gatenummer på grunn av nye hus i gaten.

Som det står i brevene fra etat for plan og geodata, lover kommunen å «underrette alle offentlige etater – folkeregister, likningskontor, lysverk m.v. om endringen».

Ett år senere er det fortsatt bare rot, ifølge Grotle. På stuebordet ligger en stabel med brev fra BKK, BIR, kommunen og andre som først har vært forsøkt sendt til den gamle adressen.

Posten kommer ikke

Det fører eksempelvis til at krav om kommunale avgifter kommer for sent frem, til en annen postkasse, eller ikke i det hele tatt.

— Hva skal jeg gjøre? Skal jeg reise rundt og skrive på konvoluttene selv?, lurer Else Holten, en annen beboer i Øvre Sædalsvegen.

— Det eneste som har kommet riktig fra dag én, er NRK-lisensen, sier Grotle.

— BKK endret til riktig adresse etter at jeg ringte dem. Så har de etterpå endret tilbake til gal adresse!

Grotle vifter med brevene foran ansiktet på bt.no.

— Ka i helgoland e’ det så skjer i denne datastyrte verdenen?

Flere feilkilder

— Når endringene kommer inn i vårt register, går de automatisk ut til Statens Kartverks GAB-register, sier John Ingvar Monsen, saksbehandler i etat for plan og geodata i kommunen.

— Denne informasjonen går automatisk ut til Folkeregisteret og Posten, sier Åge Hadler, informasjonssjef i Statens kartverk.

Det er herfra offentlige etater henter sine adresselister.

— Det kan oppstå problemer dersom den nye adressen henger på et annet postnummer enn den gamle. Det andre som kan gå galt, er hvis kommunen ikke melder riktig adresse, sier Hadler.

Men så lenge adressen er sendt riktig til GAB, fremstår det som noe av et mysterium hvorfor de offentlige etatene ikke har greid å ta disse i bruk. Det kan skyldes feil i Folkeregisteret eller Posten, eller i etatene som henter adressene sine derfra, og svarene varierer etter hvem man spør.

— For et par tilfeller vet vi at dette skyldes feil i adresseendringer fra Posten Norge. Vi er også allerede i dialog med Posten for å få en bedret kvalitet på denne tjenesten, sier Jan Norgren, leder for Lønns- og regnskapssenteret (LRS). LRS sender ut krav om kommunale avgifter i Bergen.

- Flaut for kommunen

John Ingvar Monsen synes det hele er pinlig for kommunens del:

— Kommunen pålegger folk å endre adresse, og så er det et annet sted i kommunen som ikke får dette med seg. Det er litt flaut, medgir Monsen.

Han sier det er vanskelig å vite omfanget av postrotet i kommunen.

— Jeg visste ikke om dette før denne uken.

- Skjønner du at folk blir fortvilet, de har jo fått beskjed om at kommunen skal underrette alle offentlige etater?

— Ja visst gjør jeg det.

Sunni Grotle krever nå at kommunen holder det de har lovd.

— Slik somling er respektløst overfor oss som bor her.

Kommer posten din frem? Diskuter saken i feltet under!

HÅVARD PRESTEGÅRDEN
HÅVARD PRETSTEGÅRDEN