Byråd for byutvikling, klima og miljø, Lisbeth Iversen, bekrefter overfor BT at hun i onsdag henvendte seg til Hordaland fylkeskommune med det klare budskap om at de 2,2 meter høye smijernsgjerdene fra 1885 vil bli fjernet, og erstattet med langt lavere gjerder av galvanisert støpejern.

Det til tross for at fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd har gjort det klart at han vil gjennomføre midlertidig fredning av hele Nygårdsparken — hvis gjerdene blir byttet ut.

— Jeg mener det er feil bruk av myndighet hvis Fylkeskonservatoren nå vil midlertidig frede Nygårdsparken for å unngå utskifting av de høye gjerdene langs Thormøhlens gate. Det arbeidet er en del av en nøye utarbeidet plan for å oppruste parken til fordums verdighet. Og slett ikke en trussel mot et nasjonalt kulturminne, sier Lisbeth Iversen.

Overraskende vending

Ledelsen i fylkeskommunen har også gjort det klart overfor Bergen kommune at de ikke har til hensikt å frede Nygårdsparken.

— Vi fortsetter derfor arbeidene med å gjøre Nygårdsparken langt mer tilgjengelig, sier hun.

Dermed har striden rundt de gamle smijernsgjerdene, tegnet av arkitekten Johan Adolph Fischer i 1884, tatt en ny og overraskende vending.

For i tirsdagens BT uttalte Fylkeskonservatoren at Grønn etat på et møte like før påske aksepterte at gjerdene skulle repareres og settes opp igjen, og at han derfor ikke behøvde å gå til fredningsvedtak.

Det er imidlertid tydelig at kommunens representanter og Fylkeskonservatoren må ha misforstått hverandre.

«Vern gjennom bruk»

Lisbeth Iversen sier det slik:

— Da Fylkeskonservatoren stoppet rivningsarbeidene 12. april i år, var kommunens representanter høflige og avtalte et møte for å forklare planene med Nygårdsparken for Fylkeskonservatoren. Etter møtet er vi kommet til at planene skal gjennomføres, og at arbeidene skal startes opp igjen umiddelbart. Vi følger en lenge tiltenkt plan, nøye utarbeidet av Grønn etat uten innvendinger fra Byantikvaren, sier Iversen.

Hun presiserer at hele hensikten er å gjøre Nygårsdparken, som en del av «Ny energi-prosjektet» for Damsgårdsundet, til et langt mer attraktivt og åpent område, uten rusmiljø og omsetning av ulovlige stoffer.

— I den sammenheng ønsker vi lavere gjerder langs Thormøhlens gate. Sammen med andre planer gjør vi dette under mottoet «vern gjennom bruk». Jeg synes det da er rart at Fylkeskonservatoren skulle stoppe dette med begrunnelsen at et nasjonalt kulturminne var i fare. Det er jo egentlig tvert imot. Ikke alle gjerdene i Nygårdsparken er like høye. Og de fleste vil bli bevart slik de står i dag. Det er bare de høye fra Møhlenpris idrettsplass til Florida som skal erstattes med lavere gjerder. De gamle vil selvsagt bli tatt vare på. Og porter og en del annet skal fortsatt stå igjen, sier Iversen.

Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd var onsdag bortreist og ikke tilgjengelig for kommentar overfor BT.

Firer trolig ikke

Han har imidlertid flere ganger uttalt til BT at hvis Bergen kommune bytter ut de opprinnelige smijernsgjerdene med nye og lavere, vil han vedta en midlertidig fredningsbestemmelse for Nygårdsparken.

Det var også med denne trusselen han stoppet arbeidene 12. april i år.

Det er grunn til å tro at Ekerhovd vil gjøre alvor av sine planer om midlertidig fredning - for å hindre at nye gjerder settes opp, når han får kunnskap om Lisbeth Iversens uttalelser.

Iversen har også redegjort for kommunens synspunkter i et brev til fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg og fylkesrådmann Paul Nilsen. Fylkeskonservatoren kan overprøves av Riksantikvaren og Miljøverndepartementet.

— Jeg håper vi unngår forsinkelser i utbedringen av Nygårdsparken. Vårt vedtak står uansett ved lag, sier Lisbeth Iversen.

Hva mener du om rivingen? Si din mening under!

1977: Smijernsrekkverket på gangbroen får en aldri så liten hjelpende hånd.
BT