— Det er ingen tvil om at Grønn etat skulle ha forelagt denne saken for oss før man eventuelt begynte å rive smijernsgjerdene, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

— Vi har nå stoppet rivningsarbeidene og bedt om å få vurdert saken nøye. Det skal ikke skje at en kommune starter rivingsarbeider av noe som har nasjonal kulturminneverdi uten at antikvariske myndigheter har veid saken frem og tilbake. Hele Nygårdsparken har nasjonal kulturminneverdi. Og Fylkeskonservatoren ble ikke informert da Grønn etat besluttet å fjerne smijernsgjerdene allerede i desember i fjor, sier Ekerhovd.

De 2,2 meter høye smijernsgjerdene fra 1885 er tegnet av den kjente arkitekten Johan Adolph Fischer.

Må reise dem igjen?

Fylkeskonservatoren kunne i går ikke svare på om enden på visen blir at Bergen kommune må be det innleide firmaet, som allerede har revet minst 200 meter av gjerdene, om å sette dem opp igjen.

— Det kan være fornuftig å bedre tilgjengeligheten til Nygårdsparken, som har vært Grønn etats intensjon. Men det må være en gjennomtenkt holdning bak det man gjør, sier Per Morten Ekerhovd.

— Jeg håper vi kommer frem til en løsning som ikke svekker Nygårdsparken som nasjonalt kulturminne, sier han.

Ville sette opp nye

Tirsdag fikk Grønn etat beskjed fra Fylkeskonservatoren om at det ville bli vedtatt midlertidig fredningsbestemmelse for Nygårdsparken om rivingen av gjerdene ikke umiddelbart ble stoppet.

Lederen for Grønn etat i Bergen kommune, Sissel Lerum understreker at Bergen kommune ikke var byggemeldingspliktig da de hyret et firma til å fjerne gjerdene og sette opp nye, lavere gjerder, på rundt 1,55 meter.

Grønn etats begrunnelse for å fjerne gjerdene har vært at mange av dem er dårlige, at det er kostbart å restaurere dem, samt at det er viktig å øke tilgjengeligheten til parken som nå skal rustes opp. Gjerdene fra 1855 er smijernsgjerder, som er smidd til formålet etter arkitektens tegninger. De nye, lavere gjerdene er av galvanisert støpejern.

Byantikvaren sa ja

Byantikvar Siri Myrvoll i Bergen bekrefter at Grønn etat har vært i kontakt med Byantikvaren i saken, og at rådgivende instans i antikvariske spørsmål har godtatt utskiftning av gjerdene langs Thormøhlensgate, fra Møhlenpris Idrettsplass til Florida sykehus. Myrvoll understreker at det ikke var med lett hjerte hun sa ja, men at det var under forutsetning av at portene i parken og en del av de gamle gjerdene skulle bli bevart. I tillegg skulle de nye gjerdene skulle om de gamle.

— Dessuten var det en forutsetning at gjerdene som blir tatt ned skal bli forsvarlig nummerert og lagret, sier Myrvoll.

Noen av gjerdene fra 1885 var av så dårlig forfatning at de er blitt sendt til skraphandler.

— Byantikvaren er kun rådgiver internt i den kommunale behandlingen, men kan ikke fatte en avgjørelse uten at saken er forelagt oss. Det skjedde ikke, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

Oppjustering av hele parken

Arbeidet med å erstatte smijernsgjerdene er en del av en planlagt oppussing av hele Nygårdsparken. Planen er å også skifte ut gjerder på Nygårdshøyden-delen av parken. Av sakspapirene går det frem at det er avsatt 12,7 millioner kroner til og med 2011 for hele prosjektet. Frem til og med 2012 er det avsatt 9,7 millioner kroner til fortsatt rehabilitering av veier og utbedring av Langedammen, samt fornying av vegetasjon, benker med mer.

Det søkes også innhenting av ca 10 millioner kroner i private midler til gjerder og paviljong. Til sluttføring av totalrenovering av parken mangler 15 millioner kroner.

Hva mener du om rivingen? Si din mening under!

1977: Smijernsrekkverket på gangbroen får en aldri så liten hjelpende hånd.
BT
1998: Liv Grete Skilbreid i ferd med å sikre seg seieren i Gretes Festspilløp.
BT
1980-tallet: Det skotske rockebandet Nygårdsparken.
BT