Byrådsleder Monica Mæland sendte mandag et purrebrev til kommunens forsikringsselskap Gjensidige der hun understreker viktigheten av å få fortgang i behandlingen av Giardia-sakene.

Forstår frustrasjonen

— Vi har forståelse for at forsikringsselskapet trenger tid til å gjennomgå enkeltsakene på en grundig måte, men vi forstår også at de som sitter og venter på erstatning er frustrerte og synes det går for tregt, sier hun.

Mæland tilbakeviser på det mest bestemte at kommunen har neglisjert Giardia-ofrene.

— Tvert imot gjør vi det vi kan for å håndtere dette på en skikkelig måte. Vi har overhodet ingen interesse av å trenere eller bagatellisere denne saken. Det ber jeg om å bli trodd på, sier Mæland, som ikke har noe imot at det blir arrangert en egen Giardia-høring, men som understreker at bystyret har fått all den informasjon de skal ha og er blitt lovet i denne sammenhengen.

Stort forskningsprosjekt

Så sent som i juni fikk bystyret seg forelagt en halvårsrapport om Giardia-utbruddet i Bergen, påpeker hun.

Den neste statusrapporten skal legges frem ved kommende årsskifte, og det er lovet ytterligere en oppdateringsrapport sommeren 2008.

I tillegg er det bestilt en undersøkelse ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Dette er en stor oppfølgingsstudie der Bergen kommune er med på finansieringen. Et slikt stort forskningsprosjekt vil imidlertid ta tid å gjennomføre.

- Fortjener bedre

Frps ordførerkandidat Gunnar Bakke er enig i at den kommunale oppfølgingen av Giardia-ofrene går for tregt og går derfor inn for høring slik Ap og SV foreslår. Fremskrittspartiet vil dermed sikre flertall for en slik høring i bystyret.

— Vi trenger en bred høring med en grundig gjennomgang av alle fakta. Spesielt interessant er det å få belyst tiltak og rutiner før og under utbruddet, sier Bakke.

Han er opptatt av at kommunen, som i dag har monopol på vannforsyning, ikke kan gjøre kundene syke av drikkevannet uten at dette får konsekvenser for produsenten.

— Det må fremkomme gjennom en høring hvem som bærer det kommunale ansvaret for saken. Giardia-ofrene fortjener bedre enn dette, mener Bakke.