Hittil har størrelsen på gebyret kommunens vektere kan gi huseiere, vært 500 kroner uansett hvor mye eller ofte huseieren forsøpler. Med den nye forskriften som bystyret skal vedta denne måneden, kan kommunen bøtelegge de verste synderne med opptil 7500 kroner.

— Vi har konstatert at virksomheter har spekulert i å sette fra seg boss og betale gebyret, fordi det var så lavt. Den nye forskriften gir oss muligheten til å differensiere litt mer på gebyrsatsene, og det vil vi bruke spesielt når vi har gjengangere og grove overtredelser, sier avtroppende samferdselsdirektør Ove Foldnes.

5000 kroner for takras

De nye gebyrsatsene blir på mellom 500 og 1000 kroner for alminnelig tilgrising, opptil 2000 kroner for uryddige, snøfulle eller glatte fortau som ikke er strødd, og opptil 5000 kroner dersom huseier ikke har sikret mot takras.

I tillegg kan gebyrsatsen økes med 50 prosent ved "gjentatte og alvorlige tilfeller", heter det i forskriften. Det siste er definert som tilfeller der det er betydelig ulempe for publikum, skade eller ved fare for liv og helse.

Det såkalte "bosspolitiet" ble innført som en prøveordning i 2007. Siden den gang har kommunale vektere, i form av ansatte i samferdselsetaten, patruljert byens gater og dokumentert forsøpling i form av overfylte bosspann, henslengte gjenstander og generelt griseri.

Huseiere, butikkeiere eller andre ansvarlige for forsøplingen er blitt ilagt et kommunalt gebyr, og har fått beskjed om å rydde opp. I fjor fikk parkeringsetaten ansvar for å følge opp ordningen, og nå er det trafikkbetjentene og en heltidsansatt "bosspolitimann" som patruljerer og bøtelegger.

Måtte gjøre hastevedtak

Prøveordningen var hjemlet i en egen forskrift fra Kommunal— og regionaldepartementet, kalt forsøksforskriften. Den ga kommunen myndighet til å gjøre det som ellers er en politioppgave – å gi bøter. Men fra 1. juli i år ble denne forskriften opphevet, og erstattet med en forskrift til den nye politiloven.

— Problemet var at den nye ordningen ikke ble gjeldende før det var vedtatt en lokal forskrift om det samme. Derfor fikk vi byrådet til å gjøre et vedtak etter den såkalte hasteparagrafen, der byrådet erstatter bystyret som vedtaksorgan, sier Foldnes.

Han understreker at det betyr at de som har fått gebyr siden 1. juli, har fått det etter gjeldende lov. Men for å få den nye forskriften inn i mer ordnede former, velger byrådet nå å legge den frem for bystyret for endelig vedtak.

Studentene tømmer hyblene

Det første halvåret bosspolitiet opererte, ble 550 huseiere bøtelagt. Siden har tallene blitt noe lavere, men Foldnes forteller at det varierer sterkt hvor mange syndere som blir tatt.

— Vi har en kraftig topp når studentene flytter ut tidlig på sommeren. Det er åpenbart mange som tror at de bare kan sette fra seg ting de vil bli kvitt på gaten når de tømmer hybelen. Noe lignende ser vi når studentene kommer tilbake i august.

- Men da er det altså huseier som får boten?

— Ja, det er eierens ansvar at det er ryddig rundt huset. Så får det ellers være et forhold mellom eier og leietaker.

- Betyr det at studentene er verstinger?

— Nei, jeg vil ikke bare skylde på dem. Dette har en sammenheng med at mange bygårder er seksjonerte, og folk bor svært tett. Da får vi også ofte overfylte bosspann, sier Foldnes.

Hva mener du om mangedoblede bossbøter?