– Etterforskningen så langt har avdekket at Stord kommune var ansvarlig for salutten. Avdøde har foretatt salutteringen på vegne av kommunen gjennom 14 år.

Det sier politiadvokat Per Kristian Haaland ved Rogaland Politidistrikt. Han er oppnevnt som settepolitimester av statsadvokaten i Rogaland.

Målet med etterforskningen er å plassere ansvar for ulykken, der den 51-årige områdesjefen i Heimevernet døde momentant. Det skjedde da den fjerde saluttsalven gikk av på Leirvik havn nasjonaldagen i fjor.

– Kommunens plikt

I følge politiadvokat Haaland er Stord kommune mistenkt for ikke å ha overholdt flere forskrifter hjemlet i Brann— og eksplosjonsvernloven.

I den nærmeste fremtid vil ansatte i Stord kommune bli kalt inn til avhør for å belyse Stord kommunes rolle i saken.

Etterforskningen skal søke å avdekke hvilken internkontroll kommunen har hatt og hvilke sikkerhets- og risikovurderinger som ble gjort forut for salutteringen.

– Det er kommunens plikt å ivareta sikkerheten og gjøre en risikovurdering. Vi vil også etterforske hvilken informasjon og varsling som ble gitt til befolkningen, sier politiadvokaten.

Han viser til at slik saluttering krever sikkerhetsområde rundt salutten og at befolkningen skal varsles og informeres i forkant.

– Høyeste prioritet

– Vi ser på Stord kommune som et foretak i denne saken. Vi kan ikke utelate at enkeltpersoner kan holdes ansvarlig, men spørsmålet blir nok om Stord kommune som foretak er ansvarlig for ulykken.

Politiet samarbeider med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som både er tilsynsmyndighet og spesialister på Brann og eksplosjonsvernloven. De vil få saken til uttalelse når etterforskningen er ferdig. Det er ennå for tidlig å si når det vil skje.

– Fordi dette er en dødsulykke har saken høyeste prioritet, sier Haaland.

Dersom Stord kommune blir funnet skyldig kan det bli aktuelt med foretaksstraff.

– Vi betalte for dynamitten

Rådmann Martin Dahle i Stord kommune var ikke kjent med at kommunen hadde fått status som mistenkt, da Bergens Tidende tok kontakt i går.

– Det er ikke naturlig å kommentere saken så lenge den er under etterforskning, sier Dahle.

– Politiet mener dere var ansvarlig for salutten og at avdøde foretok salutt på vegne av kommunen.

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Er det korrekt at Stord kommune betalte for dynamitten?

– Vi har betalt regning for dynamitten. Det er et faktum. Det har vi gjort i alle år.

SALUTT BLE TRAGEDIE: Stord kommune skal ha betalt for dynamitten, og den avdøde saluttøren skal i følge politiet ha utført oppdraget på vegne av kommunen. Nå risikerer kommunen foretaksstraff etter dødsulykken på Leirvik 17. mai i fjor. ARKIVFOTO: HANS-JACOB MELAND, SUNNHORDLAND
SUNNHORDLAND AVIS