• Staten må ta ansvar for Mariakirken, krever kunsthistorikere. Men Riksantikvar og Kirkedepartement kan bare tilby et rentefritt lån for å redde byens eneste middelaldertårn.

Gårsdagens BT-sak om at nordtårnet på Mariakirken står i fare for å rase ut, vekker reaksjoner og krav om at staten må trå til.

— Nasjonalmonument

— Mariakirken er et uhyre viktig historisk bygg. Det burde være i divisjonen for nasjonalmonument. Ingen er vel i tvil om at Nidarosdomen er et slikt nasjonalmonument, og det burde være like selvsagt at Mariakirken er det, sier professor Henrik von Achen. Han er ansvarlig for kirkesamlingen ved Bergen Museum, og oppfordrer statlige myndigheter til å ta et ansvar for kirken.

— Riksantikvaren bør utarbeide en liste over kirker som er så viktige at dyrt vedlikehold bør være en statlig oppgave. Det kan ikke herske tvil om at Mariakirken hører med på en slik liste, sier han.

- Ta opp lån

Harald Ibenholt er leder for konserveringsseksjonen hos Riksantikvaren. Han er også bekymret over situasjonen, men sier det er fint lite de kan gjøre.

— Vårt totale budsjett for middelalderkirkene i Norge er på fire-fem millioner. Det sier seg selv at det ikke rekker langt. Derfor vil jeg anbefale Bergen kommune å benytte seg av tilskuddsordningen som Kirkedepartementet opprettet i fjor, sier han.

Tilskuddsordningen for kirker gir kommunene mulighet til å ta opp et rentefritt lån for å gjøre nødvendig vedlikehold på kirker. Ibenholt er enig med von Achen i at Mariakirken er et nasjonalklenodium. Han sier at Riksantikvaren ikke visste at tilstanden er så ille som BT skrev i går.

— Den siste rapporten vi har er fra 1972. Da var det sprekker i tårnet, men det ble ikke vurdert som å være akutt fare, sier Ibenholt.

— Men det har kjørt mange busser og biler forbi kirken siden den gang?

— Selvsagt. Derfor håper jeg kirkevergen engasjerer en konsulent for å vurdere skadene på nytt. Vi kan gjerne være behjelpelig med vår ekspertise, svarer seksjonssjefen.

Eneste middelaldertårn

— Mariakirkens nordtårn er det eneste kirketårnet fra middelalderen igjen i Bergen. Både Korskirken og Domkirken har tårn fra 16-1700-tallet, forteller Hans-Emil Lidén. Han er pensjonert antikvar og har skrevet tre bøker om Mariakirken.

Rundt 1860 ble sørtårnet revet fordi byens borgere fryktet at det skulle falle sammen.

— Det var en liknende situasjon som i dag. Folk fryktet at tårnet skulle styrte i hodene på dem. Men den gang viste det seg at sørtårnet var veldig solid, slik at det måtte brukes dynamitt for å fjerne det, sier Lidén. Også han mener staten bør bidra til reparasjonene.

Sørtårnet ble gjenoppbygd i 1875. Det nordre tårnet er fra bybrannen i 1248, mens resten av kirken er datert til rundt 1170.

ENESTE MIDDELALDERTÅRN: Mariakirkens nordtårn er det eneste kirketårnet fra middelalderen igjen i Bergen. FOTO: EIRIK BREKKE