Iversen har vært på flere befaringer i Nesttunvassdraget, og hevder kommunen er fullstendig klar over dets verdi som rekreasjonsområde.

— Det er med andre ord helt uaktuelt å legge elven i rør, sier hun.

15 mars er kommunen innkalt til fylkesmannen. Da skal blant annet flomsikkerhet, biologisk mangfold og laksetrapper i området diskuteres. Venneforeningen er også invitert.

— Deres forslag til flomsikring vil bli vurdert på lik linje med andre forslag som er blitt utarbeidet, sier Iversen.

Byråden understreker at flomsikring er førsteprioritet. Bergen kommune arbeider med en større plan for flomsikring av Nesttunvassdraget, som vil bli diskutert på møtet.

Hensynet til kraftverket Hopsfossen AS må også avklares. En regulering av vannføringen vil kunne gå ut over strømproduksjonen.

  • Her har nok kraftselskapet og venneforeningen ulike interesser, sier Iversen.

En vassdragsplan for Bergen er under utarbeidelse av Grønn etat. En stor del av den omhandler Nesttunvassdraget.

— Der er det stort fokus på grønne verdier som for eksempel badeplasser og fiske, sier byråden.

Hun vil ikke si noe om hva hun tror blir utfallet av saken:

— Først må vi få kartlagt situasjonen bedre. Deretter er det opp til politikerne å bestemme hva som skal gjøres, sier Iversen.