– Vi ønsker å ha familier boende i sentrum, og ser at de har betydelige utfordringer i dag, sier Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling i Bergen.

Nå vil hun både ruste opp Nygårdsparken, bygge nye, sentrumsnære studentboliger, og få på plass flere returstasjoner for boss.

– Vi kan være enige om at hyblifisering er en stor utfordring. I kommunedelplanen heter det at det i dette området skal være leiligheter som er store nok for familier. Men vi kan ikke hindre studenter å dele en slik leilighet, og vi har heller ikke makt over hvem som kjøper eiendommer, sier Iversen.

Hun sier det er ønskelig å ha studenter i byen, men at det ikke har vært stor nok tilgang på studenthybler. Dette gjør at hele boligmarkedet blir presset. I de nye boligprosjektene ved Store Lungegårdsvann og Damsgårdssundet, ønsker Iversen derfor å plassere studentboliger. Etter planen skal det bygges 2000 nye studentboliger de neste fem årene.

Også Nygårdsparken skal rustes opp, og Iversen sier hun har lagt penger til det inn i budsjettet.

– Vi er opptatt av at parken skal være for alle. Samtidig er jeg opptatt av å ivareta de menneskene som har rusproblemer.