Etter de siste dagers oppslag i avisen var leieboerforeningen i dag invitert til møte med byrådet for å diskutere de uverdige forholdene i byens hospitser.

Krever handling

Leieboerforeningen krever handling umiddelbart, og mener de verste hospitsene bør stenges.

— Vi skal starte en kvalitetssikring av hospitsene som gjør at vi kan luke vekk de dyreste og de dårligste, sier fungerende leder av byrådet Trond Tystad.

Dersom det ikke skjer en forandring av disse botilbudene så er det aktuelt å komme med andre alternativer.

— Vi samarbeider med Bergen Bolig- og Byfornyelse (BBB). De har 40 plasser til disposisjon slik at vi kan lage et tilbud, sier Tystad.

Men dette er først aktuelt etter at en har forsøkt å rydde opp i hospitsene som er i dag.

— Alle hospitsene må avvikles. Det bør ikke være privatpersoner som skor seg på andres tragedie, sier Stig Høisæther i Leieboerforeningen.