BT skrev i går at Wesselengens Bataljon risikerer å bli kastet på dør fra sitt eget hus av Bergen Sør Eiendom, som eier tomten huset står på. Selskapet ønsker å rive huset og bygge nytt.

Byrådslederen sier nå at han vil invitere de to partene til et møte på rådhuset like over nyttår.

Bidra med lokaler

– Buekorpsene er viktig for Bergen, og vi har i flere sammenhenger hjulpet buekorps med å finne lokaler. Så vi vil strekke oss langt for å finne en løsning, hvis ikke partene klarer å bli enige seg imellom, sier Warloe.

Han sier videre at han ikke kjenner saken godt nok til å kunne si hva kommunen kan gjøre i forhold til huset.

– Slik jeg oppfatter det, gjør ikke Bergen Sør Eiendom noe ulovlig. Så det vil være mest nærliggende å tro at det vi eventuelt kan bidra med er å finne andre lokaler, sier Warloe.

Tilbudt lokaler

Bergen Sør Eiendom ønsker å ruste opp den gamle politistasjonen i Sandviken i Ladegårdsgaten 19, samtidig som de altså vil rive huset til Wesselengens Bataljon og bygge nytt der. Wesselengens Bataljon på sin side mener at Bergen Sør Eiendom ikke har rett til å kreve riving av huset. Eiendomsselskapet har tilbudt buekorpset to andre lokaler i nærområdet, men ifølge buekorpset er begge disse lokalene både dyre og dårlige. Dialogen mellom partene brøt nylig sammen, og eiendomsselskapet har stevnet buekorpset inn for retten.

Jurister BT har vært i kontakt med sier at det er vanskelig å si om buekorpset kan stille juridiske krav. Ifølge dem vil det avhenge av den konkrete festeavtalen, og vil innebære en skjønnsvurdering.

– Helt vidunderlig

Lovnadene fra Warloe faller i god jord hos Tony Bauge, som sitter i styret i WesselengsGuttenes Forening.

– Dette høres helt vidunderlig ut. Målet vårt er å overleve. Selv om vi helst vil berge huset, er vi også åpne for å flytte til andre egnede lokaler i Sandviken.

Han sier videre at tap i en eventuell rettssak kan få fatale følger for buekorpset.

– Blir det rettssak og vi taper, betyr det slutten for oss. Vi har ikke midler til å betale for riving og saksomkostninger. Derfor gjør vi det vi kan for å unngå det.

Bergen Sør Eiendom kontaktet i går styret i Wesselengens Bataljon, med ønske om å ta opp igjen forhandlingene i romjulen.

– Får vi Warloe og kommunen på banen også, kan det være sjanser for å få til en dialog igjen. Kanskje klarer vi da å se muligheter sammen, fremfor å stange hodet i veggen hver for oss, sier Bauge.

Daglig leder i Bergen Sør Eiendom, Arild Solheimsnes, ønsket ikke å la seg intervjue av BT i går, men svarte følgende på e-post: «Bergen Sør Eiendom har tilbudt WesselengsGuttenes Forening to alternative, godt egnede lokaler i nærområdet. Om også andre ønsker å hjelpe til med å finne nye lokaler til buekorpset, er vi positive til dette.»

Nielsen, Rune