Høyanger kommune skal ikke selv eie eller drive det nye selskapet, og starter nå en jakt på investorer parallellt med at gjeldsforhandlingene pågår. Samtidig er driften garantert å fortsette til utfallet av gjeldsforhandlingene er klart.

Gjorde styrets arbeid

Som styre i det nystiftede "beredskaps-firmaet" har Longva fått med seg flere kapasiteter, med bergenseren Svein Milford i spissen som styreleder, Eirik Prytz (Hydro Høyanger metallverk) g fylkesmann Oddvear Flæte i Sogn og Fjordane som medlemmer. Videre skal styret ha to representanter valgt av de ansatte.

Det var ved 14-tiden i dag at ordfører Kjartan Longva orienterte de Fundo-ansatte og pressen om det intense arbeidet kommunen har gjort siden den 10. oktober, da de første gang ble kjent med alvoret i situasjonen.

Ifølge Longva valgte kommuneledelsen "å ta seg til rette" og utføre det arbeidet som styret normalt burde gjort. Eierne var faktisk på vei til skifteretten for å slå Fundo konkurs da kommunen grep inn fopr halvannen uke siden. De ansatte møtte ordførerens orientering med applaus.

Mer gjeld enn antatt

Fundo Wheel har en god del større gjeld enn hittil antatt.

Dette kommer frem i slutningen fra Ytre Sogn skifterett, som i dag åpnet for offentlige gjeldsforhandlinger for selskapet. Ifølge slutningen har selskapet over 301 millioner kroner i gjeld, mens selskapets aktiva er fastsatt til 337 millioner kroner. Advokat Knut Ro er utnevnt til leder i gjeldsnemnden, og får med seg en representant for SND og en fra Norsk Hydro.

I kommentarene til slutningen skriver skifteretten blant annet at "Selskapet klarer ikke å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Årsaken er at driften i en lengre periode har gått med underskudd."

Siden klokken 13 tirsdag satt ordfører Longva i kontinuerlige møter med tillitsvalgte, ansatte og ledelsen i Fundo. Dette for å orientere dem om hva som er blitt gjort så langt i prosessen, og for å oppdatere dem om hva som er planene videre.

Følges med falkeblikk

Volvo, Saab og Audi, alle sentrale kunder hos Fundo, har lovet å holde seg til kontraktene de har med felgfabrikken. Betingelsen er at Fundo fremdeles kan levere riktig kvalitet til riktig tid. Fundos store lykke midt oppe i krisen er den prekære mangelen på lettmetallhjul blant europeiske bilprodusenter.

— Vær klar over at dette ikke bare dreier seg om en lokal felgfabrikk i Høyanger, påpeker Longva.

— Volvo har sagt klart ifra at dette dreier seg om hele fremtiden for norske leveranser til bilindustrien.

Europeisk bilindustri har fulgt den siste utviklingen ved Fundo med falkeblikk. De to svenske bilfabrikkene Volvo og Saab har eksempelvis hatt observatører på plass ved Fundo i Høyanger siden før helgen.