• Set eit dårleg døme om dei spekulerer i forfall, meiner forarga naboar.

I Salhus står eit gammalt hus. Huset er ein tradisjonsrik lærarbustad, teikna av den kjende arkitekten Ole Døsen Landmark, og bygd i 1916.

Dette historiske huset har forfalle i fleire tiår, og øydelegg ifølgje naboar heile inntrykket av ein tradisjonsrik skule i eit fint nabolag, med mange eldre hus.

HUS SØKJER HANDVERKAR: Nokre strøk med maling og ein elektrikar er mellom tinga naboane meiner Bergen kommune burde spandert på huset dei forvaltar.
ODD E. NERBØ
Lærarbustaden ligg midt mellom den gamle og den nye delen på Salhus skule, og skiljar seg ganske klårt ut.
ODD E. NERBØ

— Alle irriterer seg over dette. Det har berre blitt verre og verre ettersom tida har gått, seier Steinar Knudsen. Han bur i nærleiken, og sonen går på barneskulen som ligg vegg i vegg med det forfalne huset.

Trekkplaster for lausgjengarar

Knudsen trur kommunen kanskje har gløymd at dei eig huset, som ligg midt i eit verneområde.

— Det set eit særs dårleg døme når kommunen skjøttar eigedommen sin som dette. Vi andre har vanskeleg for å få byggjeløyve og liknande, sidan mykje av bygningsmassen i Salhus er verna og regulert. Då kan dei ikkje halde på slik, seier Knudsen.

Naboane reagerer på at eit slik nedslite bygg får stå på skuleområdet, som eit trekkplaster for lausgjengarar.

— Huset ligg midt oppi skulen, så det kjennest litt gale at det skal vere slik, seier naboen.

Kråkeslott

Ifølgje Bergen Kommune sin reguleringsplan for kulturminner i Salhus vart lærarbustaden oppført saman med folkeskulen i 1916.

Arkitekt Landmark stod ansvarleg for teikninga av begge bygga.

Ifølgje Håkon Knudsen som gjekk på skulen på 50-talet var huset og eigedommen ein vel steld prakt då han vaks opp.— Eg var sjølv med å klipte graset her, og tanta mi som var lærerinne budde her på 20-talet, så det er mykje tradisjon ved dette huset.

Ifølgje Knudsen har forfallet pågått i fleire tiår. Ein av dei seinaste leiebuarane gav melding til kommunen om at dei måtte gjere noko med forfatninga på huset.

— Dei har no fått pussa opp den gamle skulen, men det øydelegg likevel heile inntrykket når dette kråkeslottet står midt på skuleplassen.

Har sendt rivingssøknad

Bjørn Ove Lid er direktør for Etat for bygg og eigedom i Bergen kommune. Det er etaten som har ansvaret for vedlikehaldet på bygget.

Dei har no fått pussa opp den gamle skulen, men det øydelegg likevel heile inntrykket når dette kråkeslottet står midt på skuleplassen.

Lid var ikkje klar over at huset var teikna av arkitekt Landmark, og seier dei no kjem til å sende inn ein rivingssøknad på huset.

At vedlikehaldet på huset har vore misleghalde til det punktet at det må rivast, skuldar Lid på at det har vore for lite middel til råde.

— Det er ein del av eit større bilete, og vi har ikkje kunna prioritere vedlikehaldet på dette bygget, seier direktør Lid.

Skuffa over kommunen

Håkon Knudsen vert særs skuffa då Bergens Tidende kan fortelje at dei som skulle halde ved like bygget no vel å søkje om riving.

— Samstundes som eg er av den oppfatninga at bygget enten må renoverast eller rivast er eg skuffa over at kommunen vel den enkle vegen ut.

Han undrar no på om kommunen medvite har lete bygget forfalle så dei kan rive det og sleppe kostnadene.

Når rivingssøknaden er sendt, vil det vere opp til byantikvaren å ta stilling til om det nesten hundre år gamle bygget kan rivast, eller om det må vernast.

Hjå byantikvaren vil byggets tilstand bli ein faktor i vurderinga om huset skal få stå, seier rådgjevar Randi Reisæter.