– Det var umulig å se på tegningene at det var så bratt på tomten, sier saksbehandler Gunnar Lothe i etat for byggesak og private planer i Bergen kommune.

– Men burde dere ikke vært på befaring før dere godkjente planene i fjor?

– Det kan du si. Men vi har ikke mulighet til å dra ut og se på alt lenger. Vi har langt flere saker å ta oss av, og press for å få sakene unna.

Først i mars, etter å ha fått henvendelser fra naboene, dro Lothe ut for å se på tomten. Han medgir at førsteinntrykket var nedslående.

– Jeg skjønner dem som synes det er stygt. Men nå står det der. Jeg ga utbyggeren beskjed om at han må sende inn ny søknad for å få godkjent utkragingen og muren. Så får vi ta stilling til om den skal fjernes eller godkjennes, sier Lothe.

I byggesøknaden fra oktober 2005 var det lagt ved tegninger som viser kotene og høydeforskjeller på tomten. Men de detaljerte hustegningene viser en skråning som er langt slakere enn realiteten.

Byggesakssjef Petter Wiberg bekrefter at saksbehandlerne sjeldnere får tid til å dra på befaring.

– Det er nok stadig flere saker som avgjøres ut fra tegningene. Vi har så mange saker at det er umulig å komme gjennom de alle sammen. Da må stole på at utbyggeren dokumenterer forholdene skikkelig, sier han.

– Men det ville kanskje vært en fordel å se tomten med egne øyne?

– Helt klart.

Dersom utbygger får tillatelse til å sette opp husene slik de står nå, kan naboene klage saken inn for politiske organer. Da vil den bli behandlet av komité for miljø og byutvikling. Siste klageinstans er fylkesmannen. Beboerne vil trolig for lengst ha flyttet inn i husene før saken eventuelt kommer så langt.