– Det er allerede etablert et flomsikringstiltak i form av nedtapping av Grimevatnet og Myrdalsvatnet i forkant av flomvarsel. Her har vi et konkret beredskapsopplegg, sier byråd Lisbeth Iversen.

Hun forteller at kommunen arbeider med flere ulike sikringstiltak i tillegg til planene om en flomtunnel. Det er satt av én million kroner for dette året til sikring av Nesttunvassdraget, som blant annet skal gå til forbedring av nedtappingsmulighetene ved Grimevatnet.

– Vi er helt enig i at vi ikke bare kan vente på flomtunnelen. Derfor jobber vi med andre tiltak i tillegg, sier byråden.

– Ikke tilstrekkelig

Iversen sier at de ikke gjennomfører forslaget fra Nesttunvassdragets venner fordi kommunen følger de signaler og pålegg som blir gitt av NVE og Fylkesmannen.

– De løsningene vi nå arbeider med, er valgt i samråd med NVE og Fylkesmannen. Vi oppfattet at rapporten fra BKK ikke var tilstrekkelig. Flomtunnelen er vi pålagt å gå videre med, derfor gjør vi det.

Vil kjøpe kraftstasjon

Det er Hopsfossen kraftstasjon AS sammen med enkelte grunneiere som i dag har ansvaret for å flomsikre vassdraget. Kommunen er nå i forhandlinger om å kjøpe opp kraftstasjonen, slik at de får all kontroll over flomsikringen.

– Dette ønsker vi for å kunne fatte de riktige beslutningene knyttet til flomsikring. På denne måten unngår vi langvarige juridiske konflikter om hvem som har ansvaret for sikringen. Det er viktig at kommunen går inn i dette med full tyngde.

– Kan innbyggerne og de næringsdrivende ved vassdraget føle seg trygge på at det ikke vil oppstå en ny flom før tunnelen vil være på plass?

– Vi gjør det vi kan for at folk skal føle seg trygge, men vi kan aldri gi garantier på grunn av utfordringene rundt de økende nedbørsmengdene. Det er ingen som har hundre prosent kontroll over naturkreftene. Vi er alle bekymret for flomproblematikken, og vi gjør det vi kan for å forhindre flomskader.