— Selve juvelen i kommunens portefølje er BKK. En annen liten juvel er Fløibanen. Men også andre aksjeselskaper der kommunen har aksjer har store skjulte verdier, sier Hogne Tyssøy til Bergens Tidende.

I to omganger har Bergen kommune solgt aksjer i BKK, og hentet ut milliardverdier. Men fortsatt eier kommunen en stor aksjepost i selskapet. Tyssøy anslår forsiktig verdien av kommunens andel til 4 milliarder.

— I et fritt internasjonalt marked kan verdien av BKK være langt mer, sier han.

På oppdrag fra Bergens Tidende har Tyssøy gjennomgått de største kommunale aksjeselskapene. Verdifastsettelsen han har gjort er et grovt anslag, men viser like fullt at den økonomiske skakkjørte kommunen har arvesølv for milliarder.

En sak som skiller

Spørsmålet om arvesølvet skal selges - og pengene settes på fond i stedet, splitter bypolitikerne.

Arbeiderpartiet har ganske utvetydig vedtatt at partiet ikke ønsker å privatisere kommunale selskaper i den kommende fireårsperioden.

— Vi har sagt at vi ikke ønsker å selge oss ned i noen av de kommunale virksomhetene som kommunen har store eierandeler i. Disse mener vi har en samfunnsoppgave for byens befolkning, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Terje Ohnstad.

Høyresiden vi selge

På Høyre siden er holdningen en helt annen.

Høyres gruppeleder Martin Smith-Sivertsen sier det slik:

— Høyre ønsker å selge kommunale selskaper dersom det finnes et marked som kan levere den samme tjenesten.

Unntakene finnes. Høyre vil ikke selge vernede bedrifter og ikke Tomteselskapet, som etter partiets mening er et viktig kommunalt verktøy for å få til boligbygging. Heller ikke den delen av Parkeringsselskapet som skriver ut bøter og driver kontroll, står på utsalgslisten.

Frp går ett skritt lenger og vil på sikt også selge Tomteselskapet:

— Vår begrunnelse er tosidig. På den ene siden vil vi selge for å nedbetale gjeld. På den andre siden ønsker vi større avkastning på verdiene våre enn det vi får i avkastning fra de kommunale selskapene, sier gruppeleder Liv Røssland (Frp).

Både og i KrF

Særlig i denne saken står sentrumspartiet KrF i en mellomposisjon. KrF er villig til å selge mer av BKK, men bare hvis kjøperen er det offentlige.

— Når det gjelder andre mindre selskaper, er vi mer åpen for å selge, sier KrFs gruppeleder Trygve Birkeland og nevner spesielt salgskandidaten Bergen Kino:

— I den grad det er behov for offentlig innsyn og kontroll, kan det være viktig å beholde deler av selskapet. Men vi er åpen for å slippe inn private medeiere i kinoen, sier Trygve Birkeland til BT.