– Vi følger opp konkrete tips av denne typen for å sjekke ut om det er noe i det, sier Elin Sjødin Drange, kommunaldirektør for finans i Bergen kommune.

Påstandene kom under en rettssak der en 51-åring er tiltalte for å ha anskaffet to biler, datautstyr, kamera, skriver, flatskjermer og mye annet, men latt Bergen kommune få regningen. Det var tiltalte selv som kom med beskyldningene:

– Vinterdekk og lyskastere

  • En navngitt mellomleder skal ha fått fire vinterdekk påsatt egne felger på sin private bil. Regningen gikk til Bergen kommune, og ble ført på en kommunal bil.
  • En annen navngitt mellomleder skal ha fått påmontert lyskastere på sin privatbil. Regningen gikk til Bergen kommune, og ble ført på en kommunal bil.– Dersom disse handlingene er reelle er det veldig alvorlig. Det er noe vi ikke kan akseptere, sier Sjødin Drange.

Hun sier det er vanlig at internkontrollen, revisjonen eller kommuneadvokaten involveres i slike undersøkelser.

51-åringen hevdet også at det var en ukultur med private anskaffelser i den bydelen han jobbet.

– Min erfaring er at det ikke stemmer. Jeg opplever tvert imot en ekstrem ryddighet og at det er veldig stor bevissthet om slike ting her, sier Sjødin Drange.

– Må ikke være for rask

Også advokat Karstein Rye ved kommuneadvokatens kontor ser det som naturlig at påstandene undersøkes.

– Påstandene er helt nye for oss, det er første gang han har fremsatt de, sier han.

Verken i politiavhør eller i personalmøter med kommunen skal de to konkrete påstandene være nevnt.

– De er så alvorlige at vi er nødt til å gå inn i det. Men jeg må snakke med aktor i etterkant og finne ut nøyaktig hva som er sagt. Så lenge det er navngitte personer og konkrete ting så kan vi etterprøve det.

Men Rye sier også at Bergen kommune ikke må være for rask på avtrekkeren, og viser til hvem påstandene kommer fra og at det gjelder en utroskapssak.

Den tiltalte 51-åringens forsvarer, Aage Mjeldheim, sier han er glad for beslutningen.

– Det synes jeg er fornuftig, sier han.

Mjeldheim mener det må være en formildende omstendighet for hans klient dersom det viser seg at denne type private uttak er vanlig i deler av Bergen kommune.