Verken foran det nye eller det gamle rådhuset vaiet flagget i rødt, hvitt og blått til ære for kongens store dag.

— Det er trist at vi glipper på slike viktige flaggdager, og det beklager vi. Robert Rastad, informasjonsdirektør i Bergen kommune

— Foran det nye rådhuset har man fjernet flaggstengene på grunn av byggearbeid, fortalte en ansatt i kommunen til oss mens vi prøvde å finne noen som kunne svare oss på hvorfor kommunen hadde glemt Kongen.

Men det hjelper ikke Hans Majestet noe særlig, siden det står tydelig i flagginstruksen fra Bergen kommune at det skal flagges utenfor det gamle rådhuset også.

Verken vaktsentralen i kommunen eller hos brannvesenet klarte å gi oss noe svar på hvem sitt ansvar dette er, eller hvor glippen har skjedd.

Beklagelig glipp

— Det er trist at vi glipper på slike viktige flaggdager, og det beklager vi, sier informasjonsdirektør i Bergen kommune, Robert Rastad.

Bergens Tidende har tidligere skrevet om at Bergen kommune glemte samenes dag 6. februar. Sametingsrepresentant Jørn Are Gaski (43) var raskt ute med tilgivelsen.

— I og med at dette nå har skjedd flere ganger, er vi nødt til å se på rutinene for dette. Vi skal ta det opp i morgen og se hva vi kan gjøre for å unngå dette. Det er ikke interessant hvor ansvaret ligger, men først og fremst hvorfor det ble sånn, sier Rastad.

Er det viktig å huske flaggdagene? Si din mening!

Ronald E. Hole